Läser in...

Skrivet av Baback Korpy  • 23 december, 2021 12:05

Intervjun:

Andreas Lifvendahl (VD) IMINT

Andreas Lifvendahl, VD IMINT Image Intelligence

 

Att zooma in med mobilkameran, filma ett objekt långt borta utan att få med störande och oönskade rörelser har länge varit en utmaning. Det är makalöst hur den nya generationens mjukvara skapar stabilitet i videoresultatet och skapar en känsla professionalitet. Detta löser IMINT Image Intelligence, vars mjukvara med stor sannolikhet finns i din smartphone.

I dagens intervju har vi fått förmånen att höra med Andreas Lifvendahl, VD för IMINT, om deras huvudprodukt Vidhance samt vad de kommer att fokusera på under 2022 som ligger runt hörnet!

 

 

Berätta om er historia – hur såg arbetet ut när IMINT grundades?

Andreas Lifvendahl (VD): Imint grundades av Harald Klomp och Jakom Sandström, som jobbade på en forskningsgrupp vid Uppsala universitet som heter Centrum för bildanalys. De jobbade med ett projekt för att skapa realtidskartor över skogar och åkrar genom att videofilma från en liten drönare, och sedan klistra ihop bildrutor. På grund av skakning och turbulens, var de först tvungna att uppfinna en effektivare metod för videostabilisering. Denna metod patenterades, och blev sedan huvudprodukten i det bolag Harald och Jakob grundade 2007.

De första åren var forskningsintensiva, och Imint jobbade med spännande projekt inom industri, försvar och säkerhet. Behovet från försvarsindustrins av bra och högkvalitativ video från drönare var viktigt för att kunna fatta korrekta och snabba beslut, och Imint utvecklade programvara här, bland annat en produkt för att förbättra och analysera video som sänds ner till marken från drönare.

Namnet Imint är faktiskt inspirerat av försvarssektorn, och är en förkortning för Imagery Intelligence, eller bildunderrättelse på svenska.

 

 

Berätta om Vidhance (samt SDK) – vad är det och inom vilka områden används produkten? 

Andreas Lifvendahl (VD): Vidhance är idag vårt globalt registrerade varumärke för vår samlade produktportfölj. Vi utvecklar enbart mjukvara, och Vidhance är en plattform för att analysera video, kamerasystem och en produkts rörelse, för att på så sätt få fram en rad olika videoförbättringsfunktioner. Vidhance är hårt optimerat för att kunna köras med så låg energiförbrukning som möjligt på de vanliga datorkorten som utgör hjärnan i våra smartphones, och med minimal fördröjning.

Att jobba med videoförbättring i den här miljön är roligt men mycket krävande – det är stora mängder data som ska analyseras och processas. Om du till exempel filmar med 60 fps (bildrutor per sekund), har du bara 17 millisekunder på dig att göra alla analyser och beräkningar, innan nästa bildruta kommer från kameran.

För att göra det så enkelt som möjligt för våra kunder, bygger vi en verktygslåda kring vår produktportfölj, en så kallad Software Development Kit (SDK).

Det ger våra kunder det som behövs för att båda utvärdera, integrera, optimera och i slutändan kalibrera vår lösning.

 

 

Vem är Andreas? Berätta om dig själv och din bakgrund!

Andreas Lifvendahl (VD): Jag är vd på Imint sedan 2012, men började redan 2010 som säljchef på det då lilla ganska nystartade Imint. Jag är född och uppväxt i Söderhamn i Hälsingland, och kom till Uppsala för att studera 1990.

År 1996 tog jag civilingenjörsexamen i teknisk fysik 1996, och har även läst andra ämnen som till exempel juridik och ekonomi. Under en kortare tid på ett medicintekniskt bolag inom strålningsterapi som första jobb, fick jag smak på teknisk försäljning. 1997 började jag på mjukvarubolaget IAR Systems i Uppsala, som utvecklar verktyg för programmering av mikrochip. Jag var kvar på IAR fram till 2010, i många olika roller i gränslandet mellan teknik, produkt och affärer. De sista åren på IAR arbetade jag som global sälj- och marknadschef. Jag jobbade mycket med stora globala teknikbolag, till exempel inom halvledarindustrin, och det var en bra affärsskola, och hur små nischade bolag kan komma in och få viktiga roller hos stora komplexa företag.

Det som mest sporrar mig är att bygga fungerande affärer kring innovativ teknik, och mjukvara är lättrörligt och skalbart. Det roligaste är att gå från noll till ett, och slå igenom från ett under-dog perspektiv; och ta sig in på marknader – en resa som verkligen stämmer för Imint sedan noteringen 2015.

 

 

Vilka är era kunder?

 Andreas Lifvendahl (VD): Efter att vi lade om vårt affärsfokus runt år 2014, är vår huvudsakliga kundgrupp smartphone-tillverkare. Efter att Huawei lanserade en flaggskeppstelefon med Vidhance under 2016, har de flesta stora tillverkarna av Android-telefoner levererat telefoner till marknaden med vår mjukvara integrerad direkt från fabrik. Våra egna uppskattningar är att under 2021 kommer mer än 600 miljoner telefoner som är ”Powered by Vidhance” ha sålts till slutanvändare.

Under de senaste åren, har vi breddat den möjliga kundmarknaden, och vårt första fokus har varit andra mobila kameraprodukter, som har liknande datorer under huven som smartphones. Det har gett oss kunder inom till exempel kroppsburna kameror (som används av till exempel poliser), och smarta AR-glasögon som används inom till exempel industriell service.

Smarta glasögon och hjälmburna displayer används allt mer inom industrin. Imint’s Vidhance-mjukvara gör videon mer användbar, och underlättar arbetet för till exempel en expert som ska handleda på distans.

 

 

Hur ser möjligheterna ut på AR-marknaden och hur långt har ni kommit i utvecklingen?

Andreas Lifvendahl (VD): Vi tror att det här är en marknad med god tillväxtpotential, framför inledningsvis allt inom industriella tillämpningar. På sikt kan även större konsumentmarknader öppna sig, men här är nog juryn fortfarande ute. Vi har nu kunder med produkter som smarta AR-glasögon eller hjälmburna smarta displayer, som möjliggör till exempel underhåll på distans. Det kan innebära att en produktexpert sitter i Berlin, och guidar en lokal servicetekniker på plats i Shanghai, när ett fel i en maskin ska avhjälpas eller en installation skall inspekteras.

I dagsläget är det samma funktioner för realtids videoförbättring vi levererar till smartphones som gör nytta även inom detta applikationsområde – men nyttan kan vara mer konkret. Istället för en snygg video att dela på sociala medier, kan det handla om att verkligen se och kunna ge rätt instruktioner vid distans-service.

I takt med att vi etablerar djupare kundrelationer, förstår vi också mer av kundernas framtida behov av funktioner som gör deras produkter bättre, och det ger oss värdefull input till vår egen produktplanering.

 

 

I början av december lanserade ni Vidhance Video Stabilization Generation 4 – vad är unikt med denna generation?

Andreas Lifvendahl (VD): Man kan säga att Imints grundare Harald och Jakob i och med deras patenterade innovation lade grunden för vår första generation av videostabilisering redan 2007. Sedan dess har det varit viktigt för oss att behålla ledningen.

Tidigare generationer av videostabilisering har främst handlat om att med olika smarta metoder dämpa effekten av skak och rörelse vid videofilmning. Med vår videostabilisering generation 4, så tog vi en rejäl ny ansats och designade något nytt med ett vidare designperspektiv – vi ville skapa en lösning som är flexibel och effektiv, och som tar i beaktande filmarens intentioner, så att resultatet kommer ännu närmare vad en professionell videograf skulle kunna åstadkomma med dyr proffsutrustning.

Vi tror att det måste finnas ett visst mått av ”magi” under huven.

Ovan: Vidhance Video Stabilization Generation 4

 

En stor del av er verksamhet är stationerad i Kina – berätta mer om den kinesiska marknaden (hur ser bolagsstrukturen ut?)

Andreas Lifvendahl (VD): Vi har i dagsläget fyra personer i Kina, på vårt kontor i Shanghai. Vi har ännu inget eget bolag registrerat i Kina, utan verksamheten sker i samarbete med Business Sweden.

Vår personal i Kina jobbar inom försäljning och teknisk kundsupport. En stor del av våra intäkter kommer från Kina, och vi fokuserar mycket på den marknaden – förutom stora smartphone-bolag, sker mycket intressant utveckling inom andra marknadsvertikaler som passar oss.

En av dessa är smarta AR-glasögon, som vi nämnde tidigare. Vi jobbar mycket med marknadsföring och PR, och söker bra partners för att bredda vår åtkomst på den stora och komplexa kinesiska marknaden.

Vårt fokus på Kina märks även på huvudkontoret i Uppsala, där många medarbetare har kinesisk bakgrund, vilket underlättar mycket både i försäljning och tekniskt stöd till våra kunder, och för att förstå marknaden.

 

 

Hur tjänar ni pengar – hur stor andel utgör royaltyintäkterna? 

Andreas Lifvendahl (VD): Den största delen av våra intäkter kommer från licensintäkter från kunder som köper sig rätten att bygga in vår mjukvara i sina produkter. Inom konsumentelektronik är royalty baserat på producerade eller sålda enheter det vanligaste, men andra modeller för licensavgifter förekommer.

Ett exempel är årslicenser för vissa funktioner, eller fasta licensavgifter över en viss produkts livscykel. Hybrid-lösningar förekommer också, där vi till exempel startar med royalty per enhet, men där modellen övergår till fastpris per år, om volymerna blir väldigt stora.

En mindre del av våra intäkter är mer klassiska ”recurring”, i form av årliga licensavgifter för att använda Vidhance SDK och för support- och underhåll. Över lång tid är vår målsättning att öka denna del i vår intäktsmix, och för kunder med långa produktlivscykler inom till exempel industriella tillämpningar, är det mer etablerat med långa serviceavtal från sina leverantörer.

 

 

Under det tredje kvartalet steg rörelseresultatet med +133 % och omsättningen med +25 % – vilka faktorer låg bakom uppgångarna?

Andreas Lifvendahl (VD): Den goda resultatutvecklingen är inte så förvånande för oss som jobbar på bolaget – vi har jobbat fokuserat på våra viktigaste smartphonekunder under flera år, och oftast lyckats både sälja fler funktioner ur Vidhance-portföljen, och kommit med i fler telefonprogram. Det gör att vi haft en ganska jämn och fin intäktsökning över en serie av år.

Samtidigt har vi legat mer stabilt vad gäller våra kostnader, som till största delen är personalkostnader. Eftersom vi levererar mjukvara, sker en snabb resultatförbättring när intäkterna passerar kostnaderna.

Det är dock viktigt att poängtera att vi siktar på långsiktigt hållbar tillväxt, och behöver därför till del öka vår investeringstakt. Under tredje kvartalet 2021 har inte det riktigt hunnit göra avtryck på våra kostnader.

 

 

Ni har säkrat finansiering för 12 månader framöver (slutet av Q3) – vad kommer kapitalet att gå till?

Andreas Lifvendahl (VD): Vi har nu en lång rad kvartal bakom oss med positivt kassaflöde från rörelsen, och under Q2 och Q3 fick vi dessutom ett extra tillskott genom ett personaloptionsprogram som avslutades in-the-money. Vi har därför en stark kassa på över 60 mkr.

Vår ambition och vår prioritering är att återinvestera överskotten i vår egen långsiktiga tillväxt. Vi rekryterar därför nu de duktigaste mjukvaruutvecklarna och ingenjörerna för att förstärka både vår sälj- och produktutvecklingsförmåga.

En god kassa ger oss också fler frihetsgrader för icke-organisk tillväxt, något som har blivit mer relevant för att ytterligare öka tillväxttakten.

 

 

Vad kommer ni att fokusera på under 2022?

Andreas Lifvendahl (VD): 2022 kommer att bli ett investeringsår, där vi bland annat nyligen sjösatt ett internt större utvecklingsprojekt. Vi utökar plattformen Vidhance, så att en ny typ av videoförbättringsprodukter kan byggas på toppen. Det är ett större projekt, där vi tror vi börjar få utväxling på den investeringen först under 2023.

Vi fokuserar också på nya marknader för vår befintliga teknik, och lägger mer tid på strategiska partnerskap och kanaler till marknaden. Vi vill säkra greppet om våra viktigaste smartphonekunder, men behöver kunna hantera mer komplexitet, och ett ökande inflöde av prospekt från andra vertikaler, så även vår försäljning- och marknadsföring behöver växa och anpassas efter detta.

Vi tror att vi under 2022 lägger grunden för ett starkare Imint, där våra interna långa mål tar sikte mot 2025.

  

Dagens Börs tackar Andreas Lifvendahl, VD för IMINT Image Intelligence, för en mycket intressant intervju och vi önskar dem lycka till framöver!

IMINT Image Intelligence (källa: Infront)