Läser in...

Skrivet av Baback Korpy  • 1 november, 2021 15:10

Intervjun:

Andreas Andersson (VD) Intervacc

Andreas Andersson, VD Intervacc

 

Det senaste året har visat vikten av att ta smittsamma sjukdomar på allvar. Detta gäller inte bara för människor utan även för djur. Streptokock- och stafylokockinfektioner orsakar några av de allvarligaste djursjukdomar som drabbar hästar, grisar och kor varje år – något som Intervacc vill förebygga.

I dagens intervju har vi fått möjligheten att höra med Andreas Andersson, VD på Intervacc, om deras huvudprodukter och om deras hästvaccin som fått godkännande av läkemedelsmyndigheter världen runt!

 

 

Berätta om Intervaccs historia!

Andreas Andersson (VD): Intervacc är resultatet av inspirerande entreprenörskap och banbrytande forskning. Historien börjar på tidigt 80-tal då veterinär Rune Bergman och Kennet Janzon startade Nordvacc efter att regeringen 1982 beslutade att statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, skulle upphöra med tillverkning av djurvaccin.

Rune och Kenneth startade registrering, tillverkning och försäljning av djurvaccin vilket blir början på snart 40 år av affärsverksamhet inom veterinärläkemedel. Parallellt med detta så börjar forskarna Jan-Ingmar Flock vid Karolinska Institutet, KI, och Bengt Guss vid Sveriges lantbruksuniversitet,SLU, samarbeta i forskning kring hur stafylokocker och streptokocker orsakar infektion och bakteriernas förmåga att vidhäfta till vävnad. De fyra hittar varandra under sent nittiotal, och 1999 startas projektet att ta fram djurvaccin baserat på bakteriella ytlokaliserade proteiner och genkloning av dessa.

Intervacc grundas som dotterbolag till Nordvacc 2001 och 2014 när genombrottet för det första vaccinet tekniskt kommit så blir Intervacc, med Jan-Ingmar som VD, i stället moderbolag och Nordvacc ett renodlat distributionsbolag och dotterbolag till Intervacc. 2017 börsnoteras Intervacc på Nasdaq First North.

De fyra grundarna är fortfarande relativt stora ägare i Intervacc och Bengt Guss sitter i styrelsen. Jan-Ingmar och Bengt är professorer på KI respektive SLU, mycket tack vare deras banbrytande forskning kring vaccinutveckling och rekombinanta proteiner.

 

 

Berätta om era huvudprodukter och vilka djur de behandlar!

Andreas Andersson (VD): Inom distributionsverksamheten så tillhandahåller vi djurläkemedel till flera djurslag, men Strangvac som är ett vaccin mot hästsjukdomen kvarka är det första egenutvecklade vaccin som vi fått godkänt och som nu står inför en lansering i Europa.

 

 

Berätta om dig själv och din bakgrund!

Andreas Andersson (VD): Jag läste civilingenjörsutbildningen industriell ekonomi i Linköping. Efter några år som konsult arbetade jag på sälj och marknadssidan inom maskintillverkning, tunnfilmssputtring och automatisering. Vi hade egen forskning, utveckling, tillverkning och internationell försäljning.

Under de nästan 10 åren lärde jag mig mycket om hur affärsverksamhet fungerar i ett högteknologiskt bolag med stort exportfokus och jag tog steget till VD för första gången. De senaste 10 åren har jag arbetat inom Life Science, men innan jag kom till Intervacc så var det på instrumentsidan.

Jag är van att arbeta i företag med avancerade verksamheter och där medarbetarna är väldigt passionerade, kreativa och intelligenta. Min roll blir då att möjliggöra att dessa ofta briljanta personer strävar åt samma håll och att vi når konkreta resultat.

 

 

Hur många läkemedel och vaccin har ni i dagsläget?

Andreas Andersson (VD): Strangvac är det första egenutvecklade vaccinet som når marknaden, men vi har fler djurvaccin under utveckling som baseras på samma teknikplattform och närbesläktade bakterier. Främst ett vaccin som riktar sig till grisar och ett vaccin som riktar sig till mjölkkor.

 

 

Hur ser teknologin ut bakom de vaccin ni utvecklar?

Andreas Andersson (VD): Teknologin baserar sig på många års erfarenhet av att identifiera ytproteiner på bakterien som är avgörande för att initiera ett infektionsförlopp som gerskyddande immunsvar. DNA-sekvenserna för dessa proteiner framställs för att med rekombinant DNA-teknik producera proteinerna storskaligt.

För att vara effektivt måste ett vaccin innehålla ett flertal av dessa proteiner och vi fusionerar flera DNA-sekvenser så att de därmed kodar för flera olika proteiner i en och samma molekyl (fusionsprotein).

Att designa dessa fusionsproteiner så att de går att producera industriellt och samtidigt bibehålla sina immunologiska egenskaper kräver lång erfarenhet och djup kunskap. Fusionsproteinerna utgör antigenerna i vårt vaccin. Antigenerna fylls på flaska tillsammans med saltbuffert och adjuvans. Adjuvansen är ett ämne som man tillsätter för att aktivera och förstärka immunförsvaret så att den vaccinerade börjar bilda antikroppar och andra försvarsmekanismer som kroppen har i sin arsenal för att skydda sig mot skadliga bakterier.

 

 

Europeiska läkemedelsmyndigheten och en rad andra myndigheter har beviljat ert vaccin mot kvarka, Strangvac – berätta om vaccinet och varför godkännandena är så viktiga!

Andreas Andersson (VD): Kvarka är en av, om inte den mest frekvent diagnosticerade infektionssjukdomen som drabbar hästar. Den är mycket smittsam och utbrott är vanliga. Om man jämför med hästinfluensa som vi i Sverige vaccinerar ca 70% av alla hästar mot årligen, så har vi ofta mindre än en handfull utbrott av hästinfluensa per år, men för kvarka så registreras 40–120 utbrott per år. Bakom varje utbrott finns hästar som genomgår en plågsam infektion som i svåra fall kan ha dödlig utgång och utbrott får även stora konsekvenser för stall- och hästägare.

Det kan vara svårt att bli av med kvarka och en infekterad häst måste vara i karantän. Ofta sätts hela stallet i karantän i veckor eller månader och är det en verksamhet som är beroende av att hålla öppet såsom t.ex. en ridskola får det väldigt alvarliga ekonomiska konsekvenser.

Vi känner ett stort ansvar att få ut Strangvac och erbjuda möjligheten att vaccinera hästar mot kvarka och vi anser att en rimlig målsättning är att få ner antalet kvarkautbrott till ungefär samma nivå som antalet hästinfluensautbrott.

Ett godkännande från läkemedelsmyndigheter är ett nödvändigt första steg för att få distribuera vaccinet i de länder som omfattas av godkännandet. Med det ökande intresset för hästar och ridning så har efterfrågan på hästar ökat kraftigt – särskilt under pandemin.

Agria rapporterade att antalet av Agria försäkrade hästar i Sverige ökade med 19% mellan 2019 och 2020 vilket var en kraftigare ökning än Agria såg i exempelvis hundförsäkringar.

Dechra som är ett av de tio ledande djurläkemedelsföretag i värden, och särskilt starka inom hästsegmentet, rapporterade den starkaste organiska tillväxten just inom häst i sin senaste årsrapport. Det här ökande intresset leder sannolikt till ökad import och export av hästar och då är riskerna för smittspridning särskilt stor.

Vi får många indikationer på att vårt kvarkavaccin är efterfrågat och vi ser framför oss att vi kommer att växa många år framöver.

 

 

När bedömer ni att användning av ert kvarkvaccin kommer komma i nivå med de mest spridda hästvaccinen, t.ex. vaccin mot hästinfluensa?

Andreas Andersson (VD): Det får jag återkomma till.

 

 

Hur ser intäktsfördelningen ut mellan era produkter?

Andreas Andersson (VD): Våra övriga intäkter utöver Strangvac är relativt små och vi har de verksamheterna för att de är strategiska och antingen stödjer försäljningen av Strangvac eller ger oss fördelar när vi utvecklar nya vaccin.

Fokus ligger på Strangvac och den lansering som vi planerar nu under Q4. Det är där värderingen och intäkterna ligger.

 

 

Likvida medel uppgick vid slutet av Q2 till 141 mkr – vad kommer detta gå till?

Andreas Andersson (VD): Marknadslansering i Norden och övriga Europa samt kostnader som uppstår i samband med att vi expanderar Strangvac utanför Europa. Vi försätter också att investera i vår utvecklingsportfölj.

 

 

Vilka punkter kommer ni främst att fokusera på den närmaste tiden?

Andreas Andersson (VD): Lanseringen av Strangvac i Europa, de regulatoriska processerna för att få Strangvac godkänt i USA, Canada, Australien och Nya Zealand samt utvecklingen av våra andra vacciner som befinner sig i preklinisk fas.

Det är otroligt tillfredställande att de investeringar vi gör i Intervacc är varaktiga och att vi bygger en stark och god affärsverksamhet med alla förutsättningar att växa och generera stora värden, både i form av värden till aktieägare, men främst till alla användare av våra vaccin.

Vår bedömning är att Strangvac med god marginal kommer att bli det dominerande vaccinet mot kvarka globalt. Strangvac är patentskyddat, men även efter det att patentet så småningom löper ut så finns det vad vi känner till inga exempel på att man kopierat vaccin.

Inom andra läkemedel finns ofta generika – men det är inte så det ser ut inom vaccinområdet. Vi kan anta att hästar som påbörjar ett vaccinationsprogram fortsätter att vaccinera kontinuerligt under många år, ofta livet ut, och att när vi etablerar användning av Strangvac på en marknad så fortsätter användandet att växa allteftersom vaccinet och dess fördelar blir mer känt bland hästägare, veterinärer, olika förbund och andra aktörer så som försäkringsbolag.

Vi ser framför oss en stadig expansion där vi får regulatoriskt tillstånd att marknadsföra och sälja Strangvac i fler länder och att användandet i varje enskilt land stadigt växer. Det här är bara början.

 

 

Dagens Börs tackar Andreas Andersson, VD på Intervacc, för en mycket intressant intervju och vi önskar dem lycka till i framtiden!

 

Intervacc (diagram: Infront)