Läser in...

Skrivet av Per Stolt  • 10 mars, 2024 01:50

Intervjun:

Agtira – full produktion i Q2!


Erik Jonuks (VD) Agtira

Detta är en intervju i ett betalt samarbete.

 

Agtira har som affärsidé att bygga grönsaksodlingar både direkt utanför butik och centralt för att leverera grönsaker i stor skala till kund. För drygt en månads sedan (feb 2024) signerade Agtira sitt kanske hittills viktigaste avtal, ett rikstäckande 10-års avtal med Lidl Sverige inkluderande alla deras drygt 200 butiker, för produktion och leverans av gurka. I denna intervju kommer Agtiras VD Erik Jonuks att berätta mer om detta avtal och när man förväntar sig att leveransen kan starta. Därtill får vi också en viktig uppdatering om det produktionsbortfall som kommunicerats i februari, gällande Q1 för en av Agtiras produktionsanläggningar, där vi får en redogörelse för vilka åtgärder man vidtagit så att produktion kan återgå i full skala redan i Q2 2024.

https://www.agtira.com/

 

1: Friska upp minnet på våra läsare, vad är Agtiras affärsidé?

Erik Jonuks (VD) Agtira: Agtira är ett foodtech bolag som är specialiserad på högteknologisk storskalig odling av grönsaker i växthus. Våra kunder är enskilda större livsmedelshandlare eller livsmedelskedjor, till vilka vi erbjuder grönsaker av mycket hög kvalitet i en hållbar produktion året runt.

Vi erbjuder våra kunder att köpa vårt odlingsarbete och produktion genom konceptet farming as a service (FaaS). Det innebär att vi sätter upp storskaliga växthusanläggningar antingen direkt i anslutning till en butik eller så etablerar vi väldigt stora anläggningar för centralt distribution till livsmedelskedjor.

Vårt koncept möjliggör minimala eller inga transporter till butik, där vi med vårt koncept ersätter långa leveranskedjor då grönsaker importerade från Sydeuropa. Något som sparar både på miljö, tid och pris.

Samtidigt kan våra uppdragsgivare ICA, COOP eller LIDL erbjuda sina kunder dagsfärska nyskördade grönsaker i de butiker där våra odlingar finns i anslutning.

 

2: Berätta om avtalet med LIDL, vad innebär det?

Erik Jonuks (VD) Agtira:

-Ett långt och tryggt avtal på 10 år!

Vi är oerhört stolta över det förtroende som Lidl har gett oss genom det nyligen inledda avtalet. Avtalet är unikt i sitt slag då det är ett tioårigt ramavtal som innebär att vi skall leverera grönsaker till samtliga av Lidls över 200 butiker runt om i Sverige. Den anläggning vi kommer att etablera kommer att serva samtliga butiker via en central distribution.

-Att vi får betalt med intjäning!

Ramavtalet med Lidl stipulerar en så kallad bas volym, detta innebär att vi förbinder oss att leverera grönsaker till ett fast pris, sommar som vinter. Det innebär att vi får betalt per gurka i ett fast standardpris, som dock kan komma att korrigeras om kostnaderna skulle öka, vilket är bra för oss.

-Vår produktion ökar rejält!

Den basvolym som avtalet stipulerar motsvarar cirka 10 000 kvadratmeter växthusproduktion.

-Intäkterna dubblas!

På årsbasis kommer vi att dubbla intäkterna med detta avtal.

 

3: Kan detta avtal öppna upp flera samarbeten med LIDL, utanför Sverige eller andra grönsaker?

Erik Jonuks (VD) Agtira: Det är för tidigt att uttala sig om detta men givetvis är Lidl en samarbetspartner som är relevant även på andra marknader i framtiden!

 

4: När kan vi förvänta oss att intäkterna och leveranserna till Lidl kan påbörjas?

Erik Jonuks (VD) Agtira: Vår utgångspunkt är att vi kommer börjar leverera gurka till Lidl redan under innevarande år, även om den nya anläggningen kommer vara redo för fullskalig produktion först i Q1 2025, det vill säga om cirka ett år.

 

5: Agtira aviserade lite intäktsbortfall på en av anläggningarna under innevarande kvartal, när kommer produktionen vara fullt återställd?

Erik Jonuks (VD) Agtira: Det stämmer, vi hade lite produktionsstörning på en av våra anläggningar under innevarande kvartal, men vi har i princip redan åtgärdat detta genom att uppdatera vår odlingsteknik och vi kommer vara tillbaka till full produktionskapacitet redan i slutet av denna månad, vilket innebär att vi går in i nästa kvartal (Q2 2024) med full produktionskapacitet!

 

6: Vilka LOI/ Letter of Intent ligger på bordet just nu om nya avtal om att producera gurka?

Erik Jonuks (VD) Agtira: Vi har ett antal LOI och pågående avtalsförhandlingar med flera butiker just nu, och dessa är

  • Coop Nord Umeå
  • Greenfood uppe i Boden
  • ICA Maxi Västerås

 

7: När kan vi förvänta oss besked om dessa?

Erik Jonuks (VD) Agtira: Vi arbetar maximalt fokuserat på alla våra LOI och att vi lyckats signera ett 10-årigt rikstäckande avtal med Lidl bekräftar att vi gör både rätt saker och har ett slagkraftigt erbjudande! Dessvärre får jag inte kommentera detta i nuläget. Men så fort vi har ett besked om dessa LOI kommer vi att kommunicera detta omedelbart till marknaden.

 

8: Vad är status för det redan signerade avtalet med ICA MAXI i Haninge, när kan vi förvänta oss att gurkor och intäkter börjar rulla in?

Erik Jonuks (VD) Agtira: Vi håller just nu på med det vi kallar för ”etableringsfasen”, och det innebär helt enkelt att vi håller på att bygga och installera vår odling. Allt rullar på enligt plan, där vi ligger marginellt före vår tidsplan, och vi förväntar oss att kunna påbörja gurkproduktionen i fullstor skala redan i slutet av detta år!

 

9: Vad talar för en fortsatt effektiv skalning och tillväxt för Agtira?

Erik Jonuks (VD) Agtira: Vårt affärsidé är i grunden att vi sköter odling och leverans där vi hyr in oss i odlingsanläggningen, och därmed slipper vi investera och binda stora belopp i anläggningar

 

10: Vilka är de viktigaste händelserna för Agtira de närmaste 12 månaderna?

Erik Jonuks (VD) Agtira: Detta år 2024 är ett expansionsår för oss där vi självklart fokuserar på att etablera de nya anläggningarna som är kopplade till de nya kundavtalen.

Vår målsättning att vi passerar en odlingsyta på cirka 25.000 kvm när vi går in i 2025, vilket skulle innebär att vi passerar break-even och börjar visa lönsamhet!

 

11: Varför skall man investera i Agtira?

Erik Jonuks (VD) Agtira:  Agtira har under förra året och i början av detta år bevisat att vi kan erbjuda högkvalitativa grönsaker året runt till både enskilda handlare och kedjor som i exemplet med Lidl.

Detta är ett tydligt bevis på att vi kan leverera rätt produkt, till rätt pris, till rätt kvalitet. Det finns få konkurrenter på marknaden just nu och vi ser en tydlig trend i att större krav kommer att ställas på detaljhandel att minska beroendet av importerade livsmedel och att främja lokal hållbar produktion.

Vi har en stark teknologi, ett starkt team och tajmingen i en föränderlig marknad är helt rätt för oss!

 

 

Dagens Börs tackar Erik Jonuks VD på Agtira för en mycket intressant intervju och vi önskar honom och Agtira all lycka till i framtiden!

 


Diagram ovan: Agtira dagsdiagram (diagram källa: infront)