Läser in...

Skrivet av Per Stolt  • 5 augusti, 2022 16:43

Intervjun:

INTERVJU Q2: C. Fredriksson VD Fingerprint


Christian Fredriksson (VD) Fingerprint Cards

 

Biometri har haft hittills haft ett tufft år och svenska Fingerprint Cards har tappat -55,66 % i år (YTD = Year To Date, dvs sedan årsskiftet). 

Biometri har tappat rejält i år (tabell källa: Infront)

I dagens intervju har vi frågat VD Christian Fredriksson om hur det står till med komponentbristen och vad statusen är för betalkorten. Vi får också svar på varför man skall investera i Fingerprint Cards!

 

 

Christian, Fingerprints försäljning minskade under Q2 2022 och nedstängningen i Kina hade en signifikant påverkan på intäkterna. Hur hanterar Fingerprints detta problem?

Christian Fredriksson (VD): Det är riktigt att vi, liksom andra bolag i ekosystemet, påverkades av de långtgående nedstängningarna i Kina under Q2. För det första genomför vi kostnadsanpassningar, vilket kommer att innebära att vi minskar våra rörelsekostnader med cirka 80 Mkr, motsvarande cirka 20 procent av kostnadsmassan, på löpande årsbasis med full effekt från och med det fjärde kvartalet 2022.

De här anpassningarna är nödvändiga för att möta nedgången på den kinesiska mobilmarknaden, men samtliga våra tillväxtorienterade projekt fortlöper enligt plan. Parallellt med dessa åtgärder fortsätter vi vårt arbete för att stärka vår marknadsposition och driva tillväxt.

Faktum är att vi har ökat vår marknadsandel inom kapacitiva fingeravtryckssensorer för smartphones, där vi är världsledande. Vi har en mycket stark position när marknaden tar fart igen.

Dessutom tar vi nu en position på marknaden för optiska under-displaysensorer för mobiltelefoner. Vi har nu vår första design win avseende FPC 1632, Fingerprints optiska under-displaylösning. Vi räknar med att påbörja leveranser inom ramen för detta projekt under det fjärde kvartalet i år. Detta innebär att vi nu går in i ett helt nytt marknadssegment, vilket öppnar upp attraktiva tillväxtmöjligheter.

Vi ser också att vi breddar våra intäkter till områden utanför mobilbranschen – PC, Access och Payments – i en allt snabbare takt.

Vår omsättning inom applikationsområden utanför mobiltelefonin har legat kring 10 procent de senaste två åren. Under den första halvan av detta år såg vi dock en betydande ökning, och vi förväntar oss att denna andel kommer att fortsätta öka snabbt till cirka 25 procent av omsättningen för 2022. Detta kommer att driva tillväxt samtidigt som vår risknivå minskar när vi får fler ben att stå på.

 

Det råder även en generell komponentbrist. Gäller detta fortfarande, och hur tänker Fingerprint tackla detta problem?

Christian Fredriksson (VD): Nej, vi har för tillfället inga större problem på komponentsidan. Efterfrågan på chip har minskat inom många områden, men vi har också arbetat hårt med att bredda vår leverantörsbas, både inom och utanför Fastlandskina. Det som påverkar oss nu är den starkt minskade efterfrågan på grund av nedstängningarna i Kina.

 

Fingerprints har nyligen lanserat ”under-display” sensorer. Berätta vad detta innebär och vad det betyder för Fingerprints adresserbara marknad!

Christian Fredriksson (VD): Ja, detta är en del i vår strävan att bredda vår teknologiportfölj. Vi har under en längre tid bedrivit utvecklingsprojekt inom optiska sensorer, och har nu säkrat vår första design win från en stor asiatisk mobiltillverkare.

Detta betyder att vi nu går in i ett helt nytt marknadssegment, vilket öppnar upp attraktiva tillväxtmöjligheter för oss. Om vi tittar på marknaden för fingeravtryckssensorer i mobiltelefoner, så står kapacitiva sensorer för ungefär två tredjedelar av volymen, medan under-displaysensorer har cirka en tredjedel.

Det genomsnittliga försäljningspriset (ASP) för under-display är högre, så från ett värdeperspektiv är dessa två marknader mer jämförbara i storlek.

Vårt inträde i under-displaysegmentet innebär alltså en betydande expansion av vår adresserbara marknad. Fingerprints mål är att ta en avsevärd andel av under-displaymarknaden, och vi förväntar oss att FPC 1632 kommer att generera ett betydelsefullt bidrag till våra intäkter nästa år.

 

Hur ser statusen ut för betalkorten?

Christian Fredriksson (VD): Intresset för teknologin är stort, och vi såg ytterligare två lanseringar under det andra kvartalet. Vi förväntar oss fler under den andra halvan av året. Feedbacken från konsumenter har varit mycket positiv, och visar att tekniken fungerar väldigt bra.

De här korten erbjuder säkra och snabba transaktioner. Tillsammans med våra partners i värdekedjan fortsätter vi nu att driva utvecklingen framåt, till exempel med målet att öka kostnadseffektiviteten.

Detta gäller både för själva korten och för processer såsom enrollment, det vill säga när kunderna registrerar sig som användare av kortet för första gången.

Vi arbetar också med en rad partners för att främja fler kortlanseringar av nya banker. Vi har etablerat samarbeten med ett flertal nya partners i stora länder som Kina, Indien och Japan.

Vi ser att intresset ökar hela tiden, men det tar tid och jag tror att en viktig del är att fortsätta effektivisera produktionen och få ner kostnadsnivån.

 

Hur många pilotprojekt har Fingerprint deltagit i och vilket resultat har detta givit?

Christian Fredriksson (VD): Vår teknologi har hittills använts i 24 piloter och 8 kommersiella lanseringar av biometriska betalkort runt om i världen, vilket innebär att vi har en obestridd global ledarposition.

Vi fortsätter att driva utvecklingen framåt tillsammans med flera av världens ledande aktörer inom betalkort. Under det andra kvartalet kunde vi berätta om samarbeten med ett flertal spelare i värdekedjan med syftet att utveckla avancerade lösningar för biometriska betalkort.

Vi står ännu bara i början av utvecklingen, och vi kommer att fortsätta stärka vår världsledande position på denna framväxande massmarknad för biometriska lösningar.

 

Försäljningen av betalkorten har inte riktigt kommit igång på allvar. Vad är er bedömning att det beror på?

Christian Fredriksson (VD): Biometriska betalkort står ännu för en blygsam andel av vår försäljning, men potentialen är desto större. De banker som hittills lanserat har börjat med att erbjuda korten till sina premiumkunder.

De riktigt breda utrullningarna har ännu inte kommit igång, men hela ekosystemet förbereder sig för mer storskaliga lanseringar, bland annat genom att förfina korten och få ner kostnaderna.

Vår senaste generations T-Shape-sensormodul (T2) är en viktig del i detta. Vi har redan mottagit en initial beställning av den senaste generationens T-Shape-sensormodul (T2) från en av världens tre största korttillverkare, att användas för att kommersialisera nästa generations biometriska betalkort.

 

När bedömer ni att det är sannolikt att kortmarknaden kan börja öka?

Christian Fredriksson (VD): Vi ser en gradvis ökning hela tiden, men nivåerna är ännu så länge låga. Teknologin fungerar mycket bra, men många aktörer i ekosystemet bedriver just nu intensiva utvecklingsprojekt för att effektivisera produktionen och få ner kostnadsnivån.

Ett mycket bra exempel på detta är vårt samarbete med Infineon, inom ramen för vilket vi har tagit ett mycket betydelsefullt steg framåt genom att möjliggöra att den biometriska autentiseringen helt och hållet kan exekveras i det säkra chipet på ett betalkort, med bibehållen prestanda och ökad säkerhet.

Med denna lösning finns inte längre något behov av en separat mikrokontroller (MCU).

Denna milstolpe, som av många i branschen ansetts vara omöjlig att uppnå, gör det billigare och lättare för korttillverkare att utveckla och rulla ut biometriska betalkort i stor skala.

För att fortsätta driva utvecklingen framåt fokuserar vi på att skala upp verksamheten med rätt samarbetspartners. Vi har väletablerade samarbeten med flera av världens ledande aktörer inom betalkort.

Samtliga av de tre största leverantörerna i världen av säkra chip till betalkort – Infineon, NXP och STMicroelectronics – valt Fingerprint Cards teknologi för sina referensdesigns.

Tillsammans har vi räckvidden, storleken och det djupa tekniska kunnandet för att säkerställa att kontaktlösa biometriska kort blir nästa globala massmarknad för biometri.

 

Vilka är era viktigaste utmaningar det kommande året?

Christian Fredriksson (VD): Vi fokuserar på att driva innovation och fortsätta diversifiera våra intäktsströmmar till nya områden med högre marginaler. Samtidigt ska vi stärka vårt erbjudande inom kärnverksamheten Mobile, och fortsätta driva kostnadseffektivitet.

 

Avslutningsvis, varför skall man köpa aktier i Fingerprint?

Christian Fredriksson (VD): Identifiering och autentisering av personer med hjälp av biometrisk teknologi är en viktig brygga mellan den digitala och den fysiska världen, och har ökat snabbt de senaste åren.

Om du tror att biometrin kommer att fortsätta öka i användning och ersätta osäkra lösenord, så bör Fingerprints vara intressant att titta närmare på.

Du får exponering mot en expanderande global industri genom att bli ägare i ett världsledande biometriföretag som hittills har levererat över 1,5 miljarder sensorer och som fortsätter att driva ny innovation och sprida användningen av biometri till nya branscher som till exempel betalindustrin och fordonsindustrin.

 

 

Vi tackar Christian Fredriksson VD på Fingerprint Cards för denna intressanta intervju och önskar honom och bolaget lycka till med framtiden!

 


Fingerprint Cards (diagram källa: infront)