Läser in...

Skrivet av Redaktionen  • 3 januari, 2024 16:22

Intervjun:

Jan Axelsson (VD) Swemet

Jan Axelsson (VD) Swemet

Detta är en intervju i ett betalt samarbete

 

Med den senaste tidens stigande och fluktuerande elpriser har behovet av elkostnadsoptimering blivit allt viktigare. Just detta är Swemets nya affärsområde ”batterilagring”, som annars även sysslar med elsystem och utrustning kring detta. Bolaget har de senaste veckorna fått 3 orders och i dag får vi träffa Swemets VD Jan Axelsson som kommer berätta mer om Swemet och varför det är en god idé att investera i detta bolag!

 

1: Friska upp minnet på våra läsare – vad är Swemet för typ av bolag och vilka produkter erbjuder ni marknaden?

Jan Axelsson (VD) Swemet: Swemet är ett etablerat företag som levererar system för inhämtning av förbrukningsdata från elmätare hemma i villor, lägenheter och industri. Bolaget har en drygt handfull kunder bland elnätsbolagen.

Swemet levererar mätare, infrastruktur och programvara för ändamålet. Till det kommer konsulttjänster för att drifta och underhålla systemen. Bolaget omsätter omkring 30MSEK årligen och vårt engagemang är mångårigt med våra kunder och säkrar intäkter för många år framåt.

 

2: Vilka är bolagets tre största affärsområden?

Jan Axelsson (VD) Swemet: Idag är det hårdvara i form av elmätare och infrastruktur samt konsulttjänster. Konsulttjänsterna står för ca 10 MSEK av intäkterna. Batteribusinessen är helt ny och kommer till sin helhet börja intäktsredovisas under 2024.

 

3: Berätta mer om bolagets nya affärsområde batterilagring – hur fungerar denna produkt?

Jan Axelsson (VD) Swemet: Batterilagringserbjudandet har två delar, dels det importerad systemet 100 kW/200 kWh och dels vår egen systemdesign med samma tekniska prestanda. Det egna system beräknar vi kunna börja levereras i augusti/september.

Vi har redan nu skarpa förfrågningar på systemet och får vi upp volymen så kan vi i stort sett konkurrera med de importerade systemen.

Till det kommer supporttjänster för batterisystemen. Här räknar vi med att åtminstone under garantitiden supporta kunder för att säkerställa 100 % tillgänglighet på systemen. Det sker genom supportavtal per system som tecknas i samband med köp. I de fall kunden har fler system så sker en rabattering beroende på antal system i anläggningen.

 

4: Under december har ni fått totalt 3 order på batterilagring – berätta mer om dessa orders!

Jan Axelsson (VD) Swemet: Vi är lite förtegna med vilka kunder vi redan har signat men vi återkommer i samband med första leveranser i slutet av Q1 med ett reportage om installationer och kunder.

 

5: Hur ser strategin ut för att växa?

Jan Axelsson (VD) Swemet: Initialt räknar vi med att växa organiskt med samarbetspartners och underleverantörer. Såvida vi ser ett ökat bolagsvärde så ökar förstås chansen till förvärv men det får ske med ökat bolagsvärde.

 

6: Vilka geografiska områden bearbetar Swemet?

Jan Axelsson (VD) Swemet: Idag är vi fokuserade på den svenska hemmamarknaden. Med vårt eget system finns stora förutsättningar för export. Vi har redan ett stort intresse från våra återförsäljare i Centraleuropa. De vill gärna ha ett ”europeiskt” system framför något importerat.

 

7: Finns planer på att växa i Europa?

Jan Axelsson (VD) Swemet: Bland våra fem återförsäljare i finns ett stort intresse för vårt egendesignade system.

 

8: Hur går tankarna om att starta en lansering mot privatkundsmarknaden?

Jan Axelsson (VD) Swemet: Privatmarknaden från teknisk synpunkt är batterisystem upp till ca 40 kW och begränsas av max/säkring 63A, man kan erbjudas med den vanligaste anslutningen. Swemet kommer med största sannolikhet hålla sig till de kunder som har anslutning 100 A och uppåt.

 

9: Hur står sig Swemets produkter mot detta segment (privatkundsmarknaden), kommer era produkter kosta för mycket för privatpersoner? Är de dimensionerade/kan de operera med lönsamhet i ”mindre skala/ mindre batterier?

Jan Axelsson (VD) Swemet: Prismässigt har vi system att erbjuda till konkurrensmässiga priser men med en stark tillväxt på proffsmarknaden är det initialt bättre för hos att hålla oss i proffssegmentet.

 

10: Hur ser likviditetssituationen ut för Swemet?

Jan Axelsson (VD) Swemet: Trots att vi är ett lönsamt bolag har vi nu investerat så mycket i batterisystem så det har varit lite ansträngt under hösten men redan nu ser vi att likviditeten snabbt kommer återhämta sig med erhållna order och som i närtid förväntas komma.

 

11: Finns ett eventuellt behov av ytterligare kapitalanskaffning inom närtid?

Jan Axelsson (VD) Swemet: Vi ser inget direkt behov av kapitaltillskott för expansion men av andra skäl kan det uppkomma situationer för en ökad aktiespridning. Men de är av mindre påverkan ur bolagsvärderingssynpunkt.

 

12: Vilka tre aktiviteter kommer Swemet fokusera på under 2024, och varför är detta viktigt?

Jan Axelsson (VD) Swemet: Logistiken är av största betydelse initialt. Varje system väger 2,8 ton och vi har redan nu 28 system i order för leverans under Q1/Q2 2024. Därefter är det att få till vårt eget system med de godkännande som behövs  och fastställa slutlig design.

Som tredje aktivitet är det att få och leverera system via vår återförsäljare i Mellaneuropa. Vi har direkta förfrågningar från dem så snart vi har ett ”europeiskt” koncept att erbjuda. Det är en riktig utmaning.

 

Dagens Börs tackar Jan Axelsson VD på Swemet för en mycket intressant intervju och vi önskar både honom och Swemet all lycka till i framtiden!

 


Diagram: Swemet (källa: infront)