Läser in...

Skrivet av Per Stolt  • 31 januari, 2022 10:23

Intervjun:

INTERVJU: C.Fredriksson & J.Carlström FING


Christian Fredriksson (VD) och Johan Carlström (Styrelseordförande och huvudägare) i Fingerprint Cards.

 

 

 

Intäkterna steg +7,97 % till 1,36 miljarder kronor jämfört med 1,26 miljarder kr 2020. Står ni fast vid mål om en intäkt för helåret 2022 på 1,6-2,0 miljarder kr, vilket skulle innebära en tillväxt om 17-47 % tillväxt, och vad talar för att ni kommer uppnå detta?

Christian Fredriksson (VD) Fingerprint Cards: I konstant valuta ökade vi intäkterna med 16 procent jämfört med 2020. Ja, vi står fast vid vår prognos. Vi ser fortsatt god efterfrågan på mobilsidan samtidigt som vi förväntar oss stark tillväxt inom nya områden: PC, Access och betalningar.

 

Bruttomarginalen stärktes till 8 procent-enheter till 31,7 % (från 23,7 %), vad låg bakom denna förbättring?

Christian Fredriksson (VD) Fingerprint Cards: Ja, vi har levererat en betydande förbättring av bruttomarginalen. Detta är ett resultat av att vi nu ökar försäljningen inom nya områden med bättre marginaler, till exempel PC. Samtidigt har produktmixen inom Mobile fortsatt att förbättras, med en högre andel nya produkter, som säljer för högre ASP och bättre bruttomarginal.

 

Hur ser utsikterna ut för PC respektive betalkorten?

Christian Fredriksson (VD) Fingerprint Cards: Vi räknar med stark tillväxt både på BPC (korten) och inom PC. Om PC – Ungefär 350 miljoner datorer levererades under 2021, att jämföra med cirka 300 miljoner under 2020 och 270 miljoner 2019. Externa marknadsanalyser indikerar att den globala PC-marknaden under de närmsta åren kommer att stabilisera sig på ungefär de nivåer vi såg under 2021, en betydande ökning gentemot de volymer som gällde innan pandemin.

Samtidigt fortsätter andelen datorer utrustade med fingeravtrycks-sensorer att öka. Andelen PC med fps är idag cirka 20 %, och vi förväntar att det går över åren emot 80 %, så som det är idag inom Mobile. En stark indikation på att korten händer nu är att Microsoft i september 2021 tillkännagav att man from nu tillåter alla användare av bolagets produkter att helt göra sig av med lösenordet till förmån för biometrisk autentisering och autentiserings-appar.

Vi välkomnar denna utveckling, som stämmer mycket väl överens med Fingerprints vision: En säker och användarvänlig värld, där du är nyckeln till allt.

Vår försäljning till PC-branschen har alla förutsättningar att växa om Access-området inom de kommande 12 månaderna och därmed utvecklas till det näst största tillämpningsområdet för våra produkter, efter smartphones. Förra året lanserades 9 PC-modeller med vår teknologi, och jag förväntar mig att denna siffra kommer öka till tiotals lanseringar under 2022.

 

Vad ska ni använda lånet på 300 MSEK till?

Christian Fredriksson (VD) Fingerprint Cards: Syftet är att ytterligare accelerera vår tillväxt. Våra tillväxtplaner gör att behovet av rörelsekapital och investeringar i FoU ökar. Jag är därför mycket nöjd med att vi framgångsrikt kunde emittera obligationer i december förra året.

 

Vilka tecken ser du som talar för att betalkorten är på väg att börja ta fart?

Christian Fredriksson (VD) Fingerprint Cards:

Vi har hittills sett 6 stycken kommersiella lanseringar av biometriska betalkort på olika håll i världen, samtliga med Fingerprints teknologi.

De flesta av dessa lanseringar skedde under förra året, och vi förväntar oss ett ökande antal lanseringar i år. Konsumentintresset för dessa kort ökar, vilket är något som vi till exempel har bekräftat i en studie vi nyligen genomförde i Frankrike tillsammans med Kantar.

Samtidigt ser vi nu att aktivitetsnivån ökar i hela ekosystemet för biometriska kort: banker, betalningsnätverk som Mastercard och Visa, korttillverkare och deras underleverantörer förbereder sig alla för att ta en position på denna framväxande massmarknad. Och nu i januari meddelade även Samsung att man lanserar en egen lösning för biometriska kort.

Det faktum att vi nu ser seriösa konkurrenter komma in på detta område stöder mig i min uppfattning att denna industri nu verkligen går mot att bli nästa globala massmarknad för biometri.

 

 

 

Hur ser Fingerprints marknadsvision ut?

Johan Carlström (Styrelseordförande och huvudägare) Fingerprint Cards: FPC är marknadsledare för kapacitiva sensorer och där vi avser stärka den marknadsledande ställningen under de kommande 3 åren. Vi anser dessutom göra en inbrytning på marknaden för optiska/indisplay sensorer under 2022 där vi tidigare EJ varit närvarande över huvud taget.

Inom PC avser vi gå från ingenting 2020 till att bli den dominant största leverantören under 2023/24. PC växer samtidigt kraftigt både i total volym (pga ökat distansarbete globalt) och i FPS penetrationsgrad där det kommer gå från ca 20% (2021) till liknande som mobiler (+80%) inom 2-4 år, detta är vår egen sammanvägda bedömningen av samtlig tillgänglig marknadsdata.

Inom betalkort är det fortfarande tidigt men det ser just nu ut som 2022 blir genombrottsåret för Biometriska betalkort i världen, och inte enbart i Europa. Hur stor marknaden blir i år återstår att se men FPC siktar på en adresserbar marknad om 3 Miljarder biometriska enheter kring 2026 och vi avser ta uppåt 50% av den marknaden.

Vi anser det fullt realistiskt, men mycket arbete återstår givetvis att göra, därför samarbetar vi intimt med STM, Infineon, Thales G&D, och Linxens för att nämna de mest tongivande spelarna i marknaden.

 

Vad skall få bankerna att hjälpa till med att få igång betalkortsmarknaden?

Johan Carlström (Styrelseordförande och huvudägare) Fingerprint Cards: Bankerna vet att de måste förlänga livslängden på betalkorten med 15-30 år för att kunna behålla sin relevans, och sitt näst lönsammaste affärsområde vilket är kortutgivning.

Om de inte flyttar konsumenterna till nya och mer lösensumma kort som dessutom är säkrare, eliminerar kortbedrägerier samt minskar risken för virussmitta mm, så kommer de tappa betalningsaffären till mobiler eller NEObanker som Klarna etc.

Det är att underskatta de etablerade affärsbankerna något enormt att tro att de ska ge upp sin affär till nya aktörer utan att slåss för den till sista blodsdroppen. Det lär komma ett blodigt krig, förr eller senare.

Dessutom jagar bankernas affärsansvariga ständigt en förbättrad lönsamhet. Det gör de genom nya produkter. Ett vanligt betalkort betalar vi som kunder för genom tjänster som exempelvis enkla banken/enkla depån och det kostar normalt ca 250 kr per år för Swedbank idag.

Medan bankerna kan ta €2.00 per månad, kanske till och med €3.00 månad för ett biometriskt betalkort (säg 380 kr/år som sedan minskar till säg 250 kr/år till 2027).

 

Vi tackar Christian Fredriksson och Johan Carlström för möjligheten att få göra denna intervju!

 

Denna intervju är gratis för alla att läsa. Vi behöver ditt stöd så att vi kan fortsätta att publicera intressanta artiklar.

Dagens Börs, Swish: 123.504.1959
Dagens Börs, bankgironummer: 740-0138

 


Fingerprint Cards (infront)