Läser in...

Skrivet av Per Stolt  • 15 mars, 2022 11:33

Intervjun:

INTERVJU: Bo Lindén (VD) Dividend Sweden


Bo Lindén (VD) Dividend Sweden

Detta är en intervju i ett betalt samarbete med Dividend Sweden.

 

Efter att Q4 2021 publicerats står det klar att 2021 blev ett starkt år för Dividend Sweden som investerar och bedriver konsultverksamhet mot bolag på väg in på börsen. I denna intervju berätta bolagets VD Bo Lindén om året som gått, men ger även en liten inblick i hur årets 2022 startat!

 

Berätta vad Dividend Sweden sysslar med!

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Affärsidén att investera i mindre, listade företag samt bistå med tjänster kring finansieringslösningar och ägarspridningar, och generera hög direktavkastning. Dividend – utdelning på engelska – ledord för vad vi levererar till våra aktieägare.

 

Hur tjänar ni pengar?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Genom investeringar i bolag som är listade eller på väg att lista sig och konsulttjänster riktade till samma typ av bolag.

 

Hur mycket avkastning delade ni it till era ägare under 2021? (aktieutdelning i cash + aktier)

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Vi har delat ut totalt ca 54 MSEK till aktieägarna, varav 25 MSEK kontant och 29 MSEK i form av utdelningar av aktier i ett antal bolag: Plexian, Kiliaro, Hästkällaren, Transfer Group, DS SPAC 1, Aprendere Skolor och Shortcut Media.

Utdelningarna motsvarar 1,20 kr/aktie.

 

Hur ser du på värderingen på era onoterade bolag? Går det att säga något om hur mycket dessa skulle kunna värderas till i en normal marknad?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Våra onoterade aktieinnehav är bokförda till senaste emissionskurs eller om det finns en inofficiell marknadskurs. I normalfallet så brukar det innebära en väsentlig värdestegring när bolagen noteras.

 

Vad är status på er strukturomvandling?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: DS SPAC 1 är redan utdelat till våra drygt 8 000 aktieägare och håller för närvarande på att slutföra förvärvet av BellPal efter lyckad finansieringsrunda. BellPal kommer listas närmsta månaderna.

DS SPAC 2, har övertagit den operativa verksamheten från Dividend Sweden och kommer delas ut till aktieägarna efter Årsstämman. Avsikten är att notera bolaget på NGM i närtid efter utdelningen till aktieägarna.

 


Bild ovan: Schematisk bild över Dividend Swedens omvandling

 

 

 

Nettoomsättningen blev lägre i detta Q4, vad berodde det på?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Huvudsakligen berodde detta på att marknaden för noterade micro-capbolag var svag under Q4.

 

Resultatet för helåret efter skatt blev +38,7 MSEK. Är det rekordresultat? Är du nöjd med detta resultat?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Ja, jag är mycket nöjd med detta rekordresultat kombinerat med alla utdelningarna till aktieägarna.

 

Vad kan förbättras under 2022?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Främst hoppas jag mycket på våra strukturaffärer inklusive det omvända förvärvet som vi avser att genomföra i det listade bolaget. Därutöver hoppas vi naturligtvis på ett gott förvaltningsresultat i portföljen och ett antal utdelningar med lyckade noteringar.

 

Hur ser orderboken ut för 2022?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Vi har avtalat om ägarspridningar med bolagen: Yepzon, Medicortex, Innowearable, Hoi Förlag, INBooks och Malma Logistik. INBooks och Innowearable har redan delats ut och kommer att noteras under våren. Vi har ytterligare ett antal förfrågningar om ägarspridningar och jobbar kontinuerligt med olika finansierings affärer.

 

Vad kommer vara viktigast för Dividend Sweden att lyckas med under 2022?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Vi har starkt fokus på att genomföra vår omstruktureringsprocess och omlistningen. Listningsprocesserna för våra utdelade intressebolag är också viktiga och ett lyckat omvänt förvärv kanske viktigast av allt. Året har börjat med en volatil marknad och jag ser framför mig ett mycket potentiellt år med många spännande affärsmöjligheter.

 

 

Dagens Börs tackar Dividend Swedens VD Bo Lindén för en mycket intressant intervju, och vi önskar Bo Lindén och Dividend Sweden lycka till i framtiden.

 


Dividend Sweden (DIVI B), diagram: Infront