Läser in...

Skrivet av Per Stolt  • 28 augusti, 2022 05:14

Intervjun:

INTERVJU: Bo Lindén (VD) Dividend Sweden


Bo Lindén (VD) Dividend Sweden

Detta är en intervju i ett betalt samarbete med Dividend Sweden.

 

Dividend Sweden har genomfört en hel del strukturaffärer, och både aktieutdelning och aktier har levererats till aktieägarna på ett mycket framgångsrikt vis. Bolaget genomför just nu kapitalanskaffning via tilldelade teckningsoptioner (TO1B) – och såväl VD själv som ledning och styrelse kommer att teckna! I denna intervju berättar bolagets VD Bo Lindén om hur läget ser ut just nu för Dividend Sweden och varför en investering i Dividend Sweden är ett intressant alternativ!

 

Det har hänt en hel del omstruktureringar för Dividend Sweden – berätta hur läget ser ut just nu!

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Ja vi har tagit många omstruktureringssteg under året. Verksamheten är överflyttad i nytt bolag, nuvarande Dividend Sweden, som delats ut till aktieägarna och återlistats på NGM. Verksamheten rullar på väl och vi söker nya spännande affärer, med fokus på ägarspridningsaffärer med utdelningar av aktier till våra aktieägare.

Gamla bolaget har tagit det nya namnet DS Plattformen och där diskuterar vi ett omvänt förvärv av ett intressant bolag som vill lista sina aktier genom samgående med DS Plattformen.

 

Just nu pågår teckningstiden för Dividend Sweden TO1B – berätta om förutsättningarna för denna emission!

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: I samband med att vi återlistade Dividend Sweden så delade vi samtidigt ut Teckningsoptioner till aktieägarna, första optionsserien har en pågående teckningsperiod fram till 2 september, lösenpriset är 0,74 SEK/aktie. Kapitalet behövs inte för att täcka kostnader utan är helt avsett för att kunna expandera investeringsverksamheten.

 

Vad talar för att man skall deltaga och teckna (köpa) aktier i denna emission (TO1B)?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Jag tycker att vi visade i vår halvårsrapport att vi har fortsatt bra förutsättningar för vår business. Samtidigt har aktien pressats rejält i den allmänna börsnedgången. Per halvårsskiftet var substansvärdet 1,20 SEK/aktie. Så sammanfattningsvis möjligheten att investera i en verksamhet med spännande framtidsmöjligheter i kombination med en attraktiv värdering.

 

Kommer du själv teckna i emissionen?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Ja, både jag själv och mina kollegor i ledning och styrelse kommer att teckna.

 

Hur mycket aktier och aktieutdelning har Dividend Sweden delat ut under 2022 hittills?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Utöver utdelningen av aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden har vi hitintills i år delat ut aktier i 4 bolag till ett utdelningsvärde om drygt 14 MSEK.

 

Vilka affärer har officiellt kommunicerats framåt i tiden?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Vi har varit tydliga med att innevarande år är ett omstruktureringsår, med fokus på att skapa goda förutsättningar för kommande affärer. Börsklimatet har inte varit särskilt gynnsamt under våren och vi förväntar oss även en turbulent höst, med goda möjligheter till nya spännande affärer – givet att man sållar väl.

Det omvända förvärvet i DS Plattformen räknar vi med att slutföra under hösten.

 

Berätta om DS Plattformen – vad är detta och hur och varför kom denna till?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: När marknaden för SPAC-bolag var het under 2021 bestämde vi oss för att skapa en egen variant på detta tema. DS Plattformen är det bolag som vi tidigare bedrev verksamheten i, under året har vi tömt bolaget och gjort det redo för ett omvänt förvärv. Bolaget är listat med ca 8 000 aktieägare och kommer överlåtas med en kassa.

 

När kan vi förvänta oss någon strukturaffär med DS Plattformen?

Vi räknar med att slutföra det omvända förvärvet under hösten, förhoppningsvis på villkor som kommer uppfattas mycket positivt av våra aktieägare.

 

Varför ska man som investerare köpa aktier i Dividend Sweden?

Bo Lindén (VD) Dividend Sweden: Vi har sedan 2016 levererat mycket substantiella utdelningsvärden till våra aktieägare och avser att göra så även framgent. Dessutom tror jag att de flesta oberoende bedömare uppfattar den aktuella värderingen som attraktiv.


Dividend Sweden (DIV B), diagram: Infront