Läser in...

CASE: Köpsignal i Game Chest (gaming)

Skrivet av Per Stolt 
6 april, 2021 04:18

Detta är en uppdragsanalys.
Detta är en betald analys på uppdrag av Game Chest utförd av analysavdelningen på Dagens Börs.

 

 

Gaming är en bransch som förväntas expandera rejält de kommande åren.

Fråga Markus ”Notch” Persson, som skapade Minecraft!

Han äger tillsammans med Game Chest Wurm ONLINE som är en MMORPG (Massive Multiplayer  Online Role-playing Game).

 

 

Game Chest är ett noterat börsbolag som består av 9 olika gaming-plattformar, med en unik spelportfölj bestående av bland annat:

  • Wurm Online

En MMORPG plattform som samägs med Markus Persson (Notch), grundare av Minecraft. Ett fullt utvecklat spel som lanserades på Steam under 2020. Klev upp på topplistan direkt!

  •  uCrate

Plattform med spelkoder inom framförallt Indiespel. Denna plattform har varit av stor betydelse för våra vidareutveckling av samtliga game Chests plattformar!

  • FridayPlays

Game Chests senaste satsning med månadsabonnemang som affärsmodell. Unikt koncept genom nya spel varje helg. Framtaget genom input från spelare!

  • Gamethrill

Månadsabonnemang som affärsmodell. Komplettering till spelboxarna, där kunderna kan köpa specifika spel!

 

 

Den fundamentala analysen – intäkterna på All-Time-High nivå

Allt detta har lett till följande intäkter och resultat de senaste 12 månadernas (rullande) siffror, se tabell nedan.

Intäkterna har stigit och befinner sig på All-Time-High nivå, samtidigt som resultatet visar vinst för första gången – något som lovar gott inför framtiden givet att man tror att gaming-sektorn kommer fortsätta att expandera (vilket vår bedömning är att den kommer):

 


Game Chest 12 månaders rullande intäkter och resultat
Källa: Börs Data

 

 

Den tekniska analysen

Game Chest har brutit upp genom sin platå-motstånd, och ROC (Rate of Change) som är hastigheten, har stigit upp över 0.

Ett positivt värde innebär att hastigheten är positiv (dvs föremålet åker framåt, eller uppåt i detta fall). När hastigheten går från negativ till positiv, dvs den ljusblå kurvan stiger upp över nollan (0) innebär en köpsignal, enligt den tekniska analysens skolbok.

Det mest sannolika scenariot är att aktie försöker ta sig upp mot målområdet 14-24 kr på 3-18 månaders sikt.

 

Sammanfattningsvis: Game Chest ökar sina intäkter och bolaget visar numera vinst, och detta samtidigt som den tekniska analysen pekar på sannolik fortsatt uppgång, och som bonus finner vi markus ”notch” persson som delägare i ett av Game Chests (samägda) bolag – vi finner målområdet på 14-24 kr.

 


Game Chest dagsdiagram (diagram källa: infrontfinance.com/ Dagens Börs)

 

Fotnot: Författaren till denna artikel har inga aktier i någon av dessa bolag.

Friskrivning: Detta är en teknisk analys och en gissning om framtiden. Ingen kan veta framtiden och denna analys skall därför inte ses som någon rekommendation att handla  aktier eller andra finansiella instrument.