Läser in...

Skrivet av Per Stolt  • 10 juni, 2024 16:59

Intervjun:

Candles Scandinavia: Viktor Garmiani (VD)


Viktor Garmiani (VD) Candles Scandinavia

Detta är en intervju i ett betalt samarbete.

 

Idag har Candles Scandinavia släppt sin Q4-rapport och den visar på stigande intäkter och att renodlingen av företagets satsning på ökad robotiserad av egentillverkad produktion av klimatvänliga vegetabiliska doftljus är klar och att bolagets produktion nu redo att ta fart!

Candles Scandinavia har länge brottats med ett angenämt problem, att de säljer allt de tillverkar och att allt man har i lagret redan är sålt och på väg att skeppas ut – och att man behöver öka produktionskapaciteten.

I dagens intervju kommer Viktor Garmiani VD på Candles Scandinavia att berätta mer om just bolagets investeringar i ökad produktionskapacitet, samt hur orderboken ser ut och förklara varför han är så positiv till framtiden!

 

Friska upp mitt och våra läsares guldfiskminnen, vad sysslar Candles Scandinavia med?

Viktor Garmiani (VD) Candles Scandinavia: Vi är en av de världens största tillverkarna av ljus helt specialiserad på 100 % naturligt vax. Våra huvudsakliga kunder är varumärken inom premiumsegmentet där vi inom ramen för private label tillverkar deras produkter inom doftsättning av rummet.

*RED: ”Private Label” innebär att Candles Scandinavia tillverkar doftljus utan eget ”etikett/märke”, som sedan H&M sätter sitt ”märke” på. Dvs: Ett doftljus man köper på H&M kan exempelvis vara tillverkat av Candles Scandinavia.

 

Varför är era produkter bättre än konkurrenternas?

Viktor Garmiani (VD) Candles Scandinavia: Eftersom vi arbetar uteslutande med naturligt vax och alla våra produkter är helt fria från paraffin är vi ett miljövänligt alternativ till de idag dominerande oljebaserade ljusen, där exempelvis just paraffin utvinns ur petroleum. Dessutom har vi genom över 15 års erfarenhet byggt upp en kompetens som gör att våra ljus brinner i många hänseenden bättre än de flesta ljusen på marknaden.

Berätta om Candles Scandinavias renodling!

Viktor Garmiani (VD) Candles Scandinavia: För ca 1 år sedan tog styrelsen beslutat att renodla bolaget till att enbart omfatta kärnverksamheten, produktion av naturliga doftljus samt doftpinnar och rumsspray och helt avveckla de övriga affärsområdena som inte passade in i visionen.

 

Är renodlingen klar nu?

Viktor Garmiani (VD) Candles Scandinavia: Ja. Genom att ta en del engångskostnader kunde vi påskynda avvecklandet av de övriga affärsområdena och gå in i det nya verksamhetsåret som startade för ca 1 månad sedan fullt omställda till att bara arbeta med vår kärnverksamhet. Det mesta av det varulager vi hade av de externa varumärkena Yankee Candle och WoodWick har sålts av, oftast med låg eller minusmarginal och de kvarvarande varorna har skrivits ner till no. Allt för att ge organisationen den fokus den behöver att utveckla private label delen där vi idag har en klart världsledande position och en mycket stor potential.

 

Hur stora var era intäkter under Q4, som publicerades igår, jämfört med förra årets Q4-intäkter?

Viktor Garmiani (VD) Candles Scandinavia: Omsättningen under kvartalet uppgick till 36,4 MSEK vilket är en ökning med +30 % jmf samma kvartal föregående kvartal och isolerad för Private label området, den del som framöver utgör 100% av verksamheten var ökningen ännu högre och uppgår till +48 %. Det är ett tydligt bevis på att vi tagit rätt beslut att avveckla de övriga affärsområdena och full ut satsa på det vi är riktigt bra på, produktion av externa varumärken inom ramen för Private Label.

Bild ovan: Candles Scandinavia ökade intäkterna med +30 % under innevarande kvartal (Q4) jämfört med samma period året innan. Detta trots att bolaget avvecklat försäljningen av ljus tillverkat av andra, för att bara fokusera på försäljning av egentillverkade produkter (doftljus mm).

 

Hur mycket uppgick de extraordinära kostnaderna under året, och vad blev rörelseresultatet rensat för dessa?

Viktor Garmiani (VD) Candles Scandinavia: Avvecklingen fick kosta med målet att genomföra renodlingen så snabbt vi kunde vilket också lyckades och är nu fullt ut klar. Det resulterade i att poster kopplade till avvecklingen och renodlingen, samt en valutaförlust, totalt uppgick till ca -16 MSEK och rörelseresultatet rensat för dessa poster uppgick till +4,5 MSEK.

 

Hur ser kapitalbehovet ut? Hur mycket har ni i kassan, och hur ser era befintliga kreditfaciliteter ut?

Viktor Garmiani (VD) Candles Scandinavia: Vi har idag en stark kapitalsituation och bolagets bedömning är att den inte kommer att ha behov av extern kapital under överskådlig tid då vi dels har en bra kassa som uppgick till 18,6 MSEK vid utgången av Q4. Därtill har vi beviljade men ej nyttjade kreditfaciliteter från banken på ytterligare 45 MSEK. Därtill ska sägas att vi förväntar oss svarta siffror för innevarande verksamhetsår samt inga extra ordinära kostnadsposter framåt.

 

Hur ser orderläget ut inför Q1 och det nya året?

Viktor Garmiani (VD) Candles Scandinavia: Vi går in i det nya året med en rekordstark orderbok och har därtill en stark pipeline av nya kunder vi för samtal med. Det är vår absoluta övertygelse att vårt erbjudande är stark på marknaden idag.

 

Får ni sälja allt ni tillverkar?

Viktor Garmiani (VD) Candles Scandinavia: Ja, all vår produktion är sådant som är redan såld långt innan. Private Label innebär att vi tillverkar kundspecifika produkter helt enligt kundens önskemål och i den volym kunden har beställt. Därmed är risken i varulagret väldigt låg och alla artiklar, både komponenter som ska inom kort in i produktionen och de färdigvaror vi enligt avtal lagerhåller åt vissa av våra kunder är redan sålda och vi har en kundåtagande på allt.

Hur ser planen ut för att öka produktionskapaciteten?

Viktor Garmiani (VD) Candles Scandinavia: Vi har senaste 1,5 åren gjort mycket stora investeringar i att höja produktionskapaciteten samt öka graden av automatisering. Den positiva bakgrunden till dessa investeringar är att vi har varit fullbelagda under flera års tid och därmed haft en begränsning i hur mycket vi kunnat växa, samt att vi nu kan öka vår lönsamhet och konkurrenskraft samtidigt som vi sänker vår redan låga produktionskostnad ytterligare.

Vi har investerat 70 MSEK i 13 st ABB-robotar och maskinell utrustning, inkluderande 2 nya produktionslinor vilket kommer öka vår produktionskapacitet enormt.

 

När kan denna ökning vara up-and-running?

Viktor Garmiani (VD) Candles Scandinavia: 2 st robotar har faktiskt varit i drift i 5 månader och nästan 90 % av alla maskiner och robotar är levererade till oss. Nästa steg är att driftsätta övriga 11 robotar samt den nya produktionslinan för doftljus vilket kommer att ske nu till sommaren. Därtill under senhösten kommer de sista delarna till rumsdoft-linan och den förväntas vara fullt driftsatt innan årsskiftet.

 

Vilka positiva händelser hoppas ni på under det kommande året?

Viktor Garmiani (VD) Candles Scandinavia: Att ta in flertalet nya kunder och fortsätta effektivisera våra interna processer. Just nu har vi stor fokus på organisk tillväxt då vi upplever att vårt kunderbjudande innebärande en premiumprodukt som både är miljövänlig och mer hälsosam för oss människor än paraffin och dessutom till ett numera mycket konkurrenskraftigt pris är starkt på marknaden.

 

Var befinner sig Candles Scandinavia om 3 år?

Viktor Garmiani (VD) Candles Scandinavia: Bolaget har som mål att växa organiskt med minst 30 % per år och samtidigt öka lönsamheten. Vi har sagt att vi ska nå en lönsamhet på EBITDA nivå på 15-17 %, att finnas med egen säljkår i 15 länder och ha återkommande kunder från minst 20 olika länder. Vi känner oss ödmjuka inför utmaningen att dubbla bolagetsstorlek på 3 år och samtidigt kraftigt öka vår lönsamhet och flytta fram våra positioner med etablering i 15 olika länder. Samtidigt känner vi att det är fullt möjligt och att vi har ett starkt erbjudande till marknaden och även om försäljningsprocessen inom private label tar lång tid, inte sällan 9 upp till 36 månader, har vi många redan påbörjade kundsamtal som vi tror kommer leda till flertalet nya kunder.

 

Dagens Börs tackar Viktor Garmiani (VD) Candles Scandinavia för en mycket intressant intervju och vi önskar honom och Candles Scandinavia all lycka till med framtiden!


Diagram ovan: Candles Scandinavia, dagsdiagram (diagram källa: Infront/ Dagens Börs)