Läser in...

Skrivet av Per Stolt  • 20 maj, 2024 17:10

Intervjun:

Biofrigas: Jonas Stålhandske (VD)


Jonas Stålhandske (VD) Biofrigas

Detta är en intervju i ett betalt samarbete.

 

Efterfrågan på flytande biogas ökar för var år som går, och det sker i takt med att den globala marknaden håller på att ställa om från användningen av fossila bränslen. Idag får vi träffa Jonas Stålhandske VD på Biofrigas (börsvärde 4,6 MSEK) som utvecklar just anläggningar för flytande biogas, och i denna intervju kommer Jonas berätta mer om Biofrigas, den pågående företrädesemissionen och om att bolaget precis fått sin genombrottsorder och nu ser sina allra första intäkter!

 

 

Vad sysslar Biofrigas med och vilka produkter utvecklar ni?

Jonas Stålhandske (VD) Biofrigas: Biofrigas tar fram containerbaserade anläggningar (CryoSep) för flytande biogas. Det är anläggningar som vi kan sälja till exempelvis lantbrukare och kommunala aktörer. Då kan de omvandla organiska restprodukter till flytande biogas. Det blir då ett grönt bränsle som används inom tung trafik, industri eller sjöfart.

Bild ovan: Processen för biogas, med Biofrigas anläggning CryoSep
Källa: Biofrigas hemsida 
https://www.biofrigas.se/sv/vart-erbjudande/produkter/cryosep

 

Varför finns det efterfrågan på dessa produkter, ge exempel på några tänkbara kunder!

Jonas Stålhandske (VD) Biofrigas: Efterfrågan växer eftersom det nu finns rejäl efterfrågan på det som anläggningarna i sin tur producerar, flytande biogas! Det har nu blivit en etablerad marknad som växer kraftigt.

I transportsektorn växer flytande biogas snabbt och det för att kunna tanka alla de tunga lastbilar som drivs av det. Flytande biogas är ett kompakt bränsle som ger räckvidder som inte elektrifierade fordon kan erbjuda.  Det har nu vuxit så mycket att den svenska produktionen inte räcker till. Självförsörjningsgraden är i Sverige idag ca 40%. Här ser vi exempel som Sandahls, GLC och Flixbus med flera som investerar i fordon drivna av flytande biogas.

Inom industrin var för några år sedan andelen biogas endast 7 %, resten var fossil naturgas. Nu, några år senare är den gröna andelen uppe i 20 % så vi ser att industrin ställer om. Perstorp och Boliden använder exempelvis idag biogas i sina processer.

Inom sjöfarten ser vi att den gröna inblandningen i LNG-drivna fartyg kommer. Det är fortfarande flera år kvar tills det är tvingande men vi ser redan nu exempel på aktörer som frivilligt börjar ställa om där man kör fossilfritt en dag i vecka till exempel.

Det finns fler olika tänkbara kunder till vår typ av anläggningar. Det är enskilda lantbruk, större lantbrukskooperativ, så kallade samrötningsanläggningar, och kommunala biogasanläggningar.

 

Hur skall ni nå ut till dessa, och hur ser strategin ut för att bygga en kundbas?

Jonas Stålhandske (VD) Biofrigas: Vi har jobbat systematiskt med kundbearbetning i många år och känner många av de potentiella kunderna. Till en början, när marknaden för flytande biogas har varit relativt liten, har det varit om att bygga ett medvetande om vårt bolag och våra produkter.

Vi deltar i seminarier och på mässor och berättar om vårt erbjudande och vi har ganska ofta handlar det om att söka upp kunderna för att berätta om vårt erbjudande. Vi har ökat vår digitala närvaro och ser också att det börjar ge resultat.

Det är nu, när marknaden för flytande biogas vuxit till sig och när det nu dessutom finns investeringsstöd att söka för investeringar av det här slaget som vi ser att dialogerna blir mer affärsinriktade och det har sedan årsskiftet verkligen tagit fart på intresset. När vi tidigare hjälpte kunderna förstå hur våra anläggningar fungerar och vilken nytta de kan ge och vilka investeringar som krävs får vi nu gå in med offerter inför deras projekt som nu börjar konkretisera sig.

Det är en stor skillnad hur marknaden beter sig idag mot hur det var före årsskiftet. Det här är långa projekt och relationer och många av våra kunder som nu närmar sig investeringar har vi känt till i många år.

 

Berätta lite om dig själv!

Jonas Stålhandske (VD) Biofrigas: Jag har en industriell bakgrund både från det stora och det lilla företaget. Jobbade på Ericsson i 12 år, först i några av deras olika fabriker som produktionstekniker, därefter mest med teknisk försäljning och marknadsföring.

Sedan var jag på ett start-up inom belysningsbranschen i 12 år och vi gick från några hundra tusen i omsättning till över 100 miljoner kronor i omsättning som kom från de fabriker vi byggt upp i Sverige och utomlands.

Almi Invest kom med som ägare under den tiden och när jag slutade så såg jag ett annat bolag, Biofrigas, som befann sig i samma situation som belysningsbolaget för 12 år sedan. Jag älskar de tidiga faserna i bolagens utveckling och jag sökte jobbet, och fick det, och min första arbetsuppgift var att notera Biofrigas på Spotlight.

Jag är gift och bor utanför Göteborg och har tre barn som håller på att flyga ur boet. Jag älskar skidåkning och försöker hålla mig i form. Tillsamman med vår automationstekniker Mikael och vår CFO Annika och flera andra i en större grupp skall vi springa runt Mont Blanc i sommar under en veckas tid. Det är 17 mil och 10.000 höjdmeter.

 

Varför är ert erbjudande bättre än era konkurrenter?

Jonas Stålhandske (VD) Biofrigas: Vår anläggning är kompakt och byggd till stora delar med standardkomponenter vilket gör att vi kan vara kostnadseffektiva. Vi jobbar med en unik metod att ta bort koldioxiden från metanet som gör att vi kan rena den viktiga slutprodukten, metanet, till en mycket hög renhet.

Då finns inga begränsningar i vilken applikation som metanet kan användas till. Om man inte renar metanet ordentligt kommer det finnas iskristaller i vätskan som kan fastna i ventiler och annat. Sedan finns det många som bygger riktigt stora anläggningar men vi fokuserar på de mindre anläggningarna och där finns det många fler kunder att jobba med.

 

Har ni patent på era produkter?

Jonas Stålhandske (VD) Biofrigas: Vi har en patentansökan inne kring vår teknologi som avser EU, USA och Kina. Det kan på sikt vara ett sätt att utveckla våra affärsmodeller med exempelvis licensiering.

 

Hur tjänar ni pengar?

Jonas Stålhandske (VD) Biofrigas: Vi säljer anläggningar och har till det även service och supportavtal som löper årligen. Vi är en slimmad organisation och de produkter vi säljer har ett högt värde. Med det som har vi förutsättningar att snabbt komma till intressanta omsättnings- och vinstnivåer.

 

När i tiden bedömer ni att era första intäkter kan inkomma?

Jonas Stålhandske (VD) Biofrigas: Vår första intäkt har redan kommit från den anläggning som vi skall installera efter sommaren hos kund då denne betalat en del i förskott. Vi jobbar nu med ett större antal fall där vi har offerter ute och att konvertera dessa till avsiktsförklaringar om kontrakt.

Åter igen det här är långa processer men när vi får en order så kommer även de första intäkterna då vi jobbar med en etablerad modell där kunderna betalar en viss del i förskott vid order, en ytterligare del när alla ingående detaljer kommit till vår fabrik, ytterligare en del vid leverans och slutbetalning vid godkänt prestandaprov. När kunderna säkrat finansiering till sin investering krävs det även att man får tillstånd för sin verksamhet.

Det kan ta lite olika lång tid beroende på hur stora volymer man tänker producera och vilka övriga förutsättningar som finns för verksamheten i övrigt.

 

Just nu genomför ni en företrädesemission inkluderande teckningsoptioner av serien TO2 – berätta om förutsättningarna!

Jonas Stålhandske (VD) Biofrigas: Allt finns egentligen att hitta på vår hemsida https://www.biofrigas.se/sv/investerare/foretradesemission-2024 men i huvudsak kan man nu teckna sig för units nu och i praktiken fram till och med 27 maj 2024. I den unit man tecknar finns förutom aktier även en teckningsoption som kommer i spel i höst. Vi ser bolagets framtid fram till hösten som mycket spännande och bland annat skall vi ha installerat vår första anläggning till dess!

Fotnot: Viktiga datum (red):
14 maj 2024: Teckningsperioden inleds
14 maj 2024: Handel med uniträtter inleds
23 maj 2024: Handel med uniträtter avslutas
27 maj 2024: Sista dag att teckna genom Nordnet och Avanza
28 maj 2024: Teckningsperioden avslutas

Observera att vissa banker och förvaltare kan ha en sista teckningsdag som infaller för den 28 maj 2024. Kontakta din bank eller förvaltare för information om hur teckning ska ske.


Bild ovan: Största ägarna i Biofrigas samt totala antalet aktier per den 2024-03-28
Källa: Biofrigas hemsida
Senast betalt: 0,338 kr
Börsvärde: ca 4,6 MSEK

 

Vad ska pengarna användas till?

Jonas Stålhandske (VD) Biofrigas: Pengarna skall gå i huvudsak till försäljning och marknadsföring. Nu handlar det som att bygga affärer och säkra avtal inför framtiden. Vi kommer såklart behöva jobba vidare med vår teknik där vi i framtiden vill utveckla anläggningar med högre kapacitet och med ny funktionalitet. Vi behöver även etablera en produktionspartner som kan serieproducera anläggningar.

 

Varför skall man investera i Biofrigas?

Jonas Stålhandske (VD) Biofrigas: Vi ser gärna ägare som delar vår vision om att man skall ta tillvara på organiska restprodukter och göra klimatsmarta bränslen av detta. Det är inte okej att låta utmärkta råvaror gå till spillo.

Vi är en slimmad organisation och vårt erbjudande möjliggör intressanta omsättnings- och lönsamhetsnivåer relativt snabbt efter ett kommersiellt genombrott.

Marknaden för flytande biogas är nu etablerat och växer kraftigt då det är det perfekta bränslet för de som vill ha långa körsträckor och samtidigt köra klimatsmart. Det gör också möjligt för industrin att genomföra en grön omställning på energisidan.

 

Var befinner sig Biofrigas om 3 år?

Jonas Stålhandske (VD) Biofrigas: Då vill vi serieproducera anläggningar till kunder i norra Europa och vi har ett flertal anläggningar i drift som genererar intäkter till våra kunder. Vi kommer vara fler på kontoret och jag hoppas och tror att vi kommer ha växtvärk. Det vore riktigt roligt.

 

Dagens Börs tackar Jonas Stålhandske för en mycket intressant intervju och vi önskar både honom och Biofrigas all lycka till i framtiden!

 

Några av Biofrigas senaste publicerade nyheter:

2024-05-02  Biofrigas Sweden AB – Kvartalsrapport Q1-2024
2024-04-16  Biofrigas Sweden AB: Biofrigas ingår avsiktsförklaring om 13 MSEK med lantbruk i Norge för leverans av CryoSep P
2024-05-08  Biofrigas Sweden AB: Biofrigas offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Källa: MFN News

 


Diagram ovan: Biofrigas dagsdiagram (diagram källa: Infront/ Dagens Börs)