Läser in...

Skrivet av Baback Korpy  • 31 maj, 2022 12:01

Intervjun:

Q1- A. Williamson (VD) WYLD

Alastair Williamson, VD Wyld Networks

 

 

Årets aktie Wyld Networks publicerade idag sin rapport för det första kvartalet 2022. Aktien stiger +2,13 % till 15,32 kr. 

  • Orderingången landade på 28,3 MSEK.
  • Rörelseresultat: -7,1 MSEK (fg -5,2).
  • Intäkter: 0,9 MSEK (fg 1,7).

 

Dagens Börs har hört med VD, Alastair Williamson, om vilka som var kvartalets höjdpunkter och status ser ut inför den fullständiga kommersialisering.

 

 

Vilka var kvartalets höjdpunkter?

Alastair Williamson (VD): De tre största höjdpunkterna under det första kvartalet var:

  1. Vi genomförde en framgångsrik kommersialisering av IoT-modulen Wyld Connect. Vi uppskattar att detta är världens första LR-FHSS LoraWAN satellitlösning.
  2. Efter lanseringen av produkten har vi mottagit inköpsorder på 28,3 mkr under de första tre veckorna.
  3. Vi har rört oss från utvecklingsstadiet till tillväxtstadiet och vi fortsätter teckan fler inför lanseringen av den kompletta satellitjänsten.

 

 

Wyld har inlett en rekryteringsfas under Q1 – vilka regioner väntar ni er ha närvaro i?

Alastair Williamson (VD): Vi har för närvarande säljteam närvarande i den sydamerikanska regionen och i EMEA-regionen. Vi etablerar ett team i Nordamerika och vill stärka de befintliga regionala teamen. Asia Pacific kommer att följa med i processen.

 

 

I samband med morgonens rapport aviserade ni om ett nytt partnerskap med HartBR – berätta mer om det!

Alastair Williamson (VD):Det här är ett fantastiskt partnerskap. HartBR är en av huvudleverantörerna av IoT-sensorer till Energisa som är en av de största leverantörerna av el i Brasilien. HartBR kommer att integrera Wyld Connect i sina IoT-sensorer. Detta möjliggör datainsamling från var som helst i Brasilien från högspänningsledningar för att hjälpa till att förbättra Energisas effektivitet och spara betydande kostnader i fältunderhåll och strömförluster.

 

 

Hur många beställningar har ni mottagit hittills?

Alastair Williamson (VD): Vi har hittills signerat avtal med 22 partners. Vi testar vår lösning med dem och det gör att vi kan inleda kommersiella diskussioner med dem för att generera försäljning framåt. Under de senaste 12 månaderna har vi konverterat tre av dessa avtal till inköpsorder, vilket som jag tidigare nämnde totalt uppgår till 28,3 mkr.

 

 

Wyld Connect anses vara den första LR-FHSS LoraWan-lösningen – förväntar ni er lansering från andra företag efter den framgångsrika kommersialiseringen?

Alastair Williamson (VD): Ja, vi kan förvänta oss en viss konkurrens i framtiden, men vi har ett betydande försprång på marknaden och har viss patenttäckning.

För tillfället ser att konkurrensen ligger i att erbjuda vår teknologi på licensbasis till konkurrenterna för att sälja vår produktteknologi till marknaden. I dagsläget bedömer vi att majoriteten av våra intäkter kommer från datatjänsten, således är ambitionen att så många företag som möjligt ska licensiera vår produktteknologi så vi kan maximera dataintäkterna.

 

 

Avslutningsvis, den kommersiella lanseringen av det fullständiga satellitsystemet är planerad till det andra halvåret – vad kommer det första steget bli efter lanseringen?

Alastair Williamson (VD): Vi vill förbättra vår tekniska funktionalitet i vår lösning – d.v.s att inte endast inkludera LoRaWAN-satellitkapacitet utan även tillhandahålla NBIoT-kapacitet i vår lösning.

Detta kommer att vara en ingång på en större marknad för Wyld med nya kundsegment såsom mobiloperatörer som letar efter lösningar för att erbjuda sina kunder inom mobilsektorn 100 % global täckning för IoT-nätverk.

 

 

Dagens Börs tackar Alastair Williamson, VD på Wyld Networks, för en mycket intressant intervju och vi önskar dem lycka framöver!