Läser in...

Skrivet av Per Stolt  • 22 november, 2021 10:33

Intervjun:

Ulf Wallén (VD) Acrinova


Ulf Wallén (VD) Acrinova (fastigheter)

 

Fastighetsbranschen är glödhet efter ett antal strukturaffärer i sektorn. Något som pekar på att många andra fastighetsbolag också kan vara undervärderade. I södra Sverige finner vi Acrinova som precis släppt en stark och positiv kvartalsrapport, och idag får vi träffa bolagets VD Ulf Wallén som kommer att berätta om hur man skall skapa fortsatt tillväxt på ett hållbart vis!

 

Friska upp minnet för våra läsare – vad sysslar Acrinova med?

Ulf Wallén (VD) Acrinova: Acrinova är ett fastighetsbolag med en stor projektportfölj, verksamt i Öresundsregionen. Vi äger och förvaltar fastigheter med värdepotential inom tre kategorier – kommersiella lokaler, handelsfastigheter och bostäder/samhällsfastigheter. Vi har också en stor projektportfölj med flera nybyggen.

 

Hur ser Acrinovas strategiska inriktning ut?

Ulf Wallén (VD) Acrinova: Vi skapar värde genom ägande, förvaltning och projektutveckling. Tillväxt är ett nyckelord och vår målsättning är att vårt bestånd ska ha ett värde om minst 4 miljarder kronor innan år 2025.

 

Hur arbetar ni med hållbarhet?

Ulf Wallén (VD) Acrinova: Acrinova har antagit en ambitiös hållbarhetsstrategi som går betydligt längre än vad lagstiftningen kräver. Vi vill ligga långt framme när det kommer till hållbar utveckling. Vi följer hela tiden utvecklingen av nya innovativa och klimatsmarta lösningar, och realiserar dem i våra nybyggnadsprojekt.

Vår miljömålsättning kallar vi för vår NOLLVISION. Den innebär att vi i största möjliga utsträckning bygger miljö- och energioptimerat och på så sätt få helt energineutrala fastigheter.

Våra nybyggda fastigheter förses med fossilfri uppvärmning, egenproducerad el genom solceller och i övrigt energieffektiva lösningar som gör att klimatavtrycket blir så litet som möjligt.

I de fall vi förvärvar fastigheter genomgår de ofta en upprustning för att förbättra energivärdena så långt som möjligt. Gröna hyresavtal är standard vid alla nya kontrakt och täcker bland annat förbrukning av el, energi och vatten.

 

Ni släppte nyligen en stark Q3-rapport, vilka nyckeltal är ni mest stolta över, och varför?

Ulf Wallén (VD) Acrinova: Vi förbättrar uthyrningsgraden vilket visar på vår modell för uthyrning fungerar. Åter igen speglar resultatet ett bra internt samarbete. Det ger också effekt i form av värdeökningar på befintliga fastigheter. Vår avkastning på eget kapital (19,45 % red.) och resultat per aktie visar på att Acrinova är bra på att skapa aktieägarvärde.


Tabeller ovan: Acrinova nyckeltal (källa: Acrinova Q3)

 

Vilka faktorer anser du bidrog mest till kvartalets och årets framgångar?

Ulf Wallén (VD) Acrinova: Att vi ”Teamet” lyckats så väl i våra projekt, vilket medfört en stor värdeökning för bolaget. Extra viktigt är också att vi gjort det grönt vilket vi är väldigt stolta över.

 

Kan vi förvänta oss fler förvärv under 2021, eller blir det fokus på det fastighetsbestånd man har idag?

Ulf Wallén (VD) Acrinova: Sedan den 30/9 i år har vi förvärvat en handelsfastighet i Löddeköpinge med projektutvecklings-möjligheter för 185 miljoner kr. Vi tittar även på andra förvärvsmöjligheter och hoppas att några av dem kommer att ske under slutet av 2021.

 

Det har talats i media om en nedkylning av fastighetsmarknaden – vad har ni satt för utsikter för 2022?

Ulf Wallén (VD) Acrinova: Vi har ett långsiktigt mål på att nå över 4 miljarder kr i fastighetsvärde. Vi kommer att förvärva och utveckla fastigheter på ett klokt och hållbart sätt. Om bolaget hittar rätt fastighet eller projekt till rätt pris kommer vi att fortsätta förvärva.

 

Finns den några konkreta finansiella mål inför 2022?

Ulf Wallén (VD) Acrinova: Vi ställde om verksamheten under 2021 från att vara både förvaltnings- och fastighetsbolag till att bli ett mer renodlat fastighets- och projektbolag. Under 2022 fokuserar vi på att öka driftsnettot och vår avkastning.

 

Vilka blir de 3 viktigaste utmaningarna för Acrinova det kommande året?

Ulf Wallén (VD) Acrinova: 

  1. Utveckla och bygga pågående projekt
  2. Hitta fler projekt och spännande fastigheter med bra värdeökningspotential
  3. Att förverkliga vår nollvision i alla projekt men även i de fastigheter vi redan äger

 

Dagens Börs tackar Ulf Wallén, VD på Acrinova, för en mycket intressant intervju och vi önskar både honom och Acrinova lycka till i framtiden!

 

Acrinova (diagram: Infront)