Läser in...

Skrivet av Per Stolt  • 1 april, 2022 16:42

Intervjun:

Thomas Gillespie VD First Hotels


Thomas Gillespie (VD) First Hotels, blivande Reato Group, via Dome Energy

 

 

First Hotels gör börsentré via ett omvänt förvärv med Dome Energy. Dome Energy köper First Hotels och betalar med egna aktier. I samband med denna transaktion kommer Dome Energy att göra en nyemission samt byta namn till Reato Group AB.

Dome Energy förvandlas i ett slag till en hotellkedja (First Hotels). I dagens intervju kommer First Hotels VD Thomas Gillespie att berätta om First Hotels och om hur utsikterna ser ut!

 

Dome Energy har köpt lag ett bud på First Hotels franchise-hotell kedja – berätta vad detta innebär!

Thomas Gillespie (VD) First Hotels: Styrelsen i Dome Energy AB  ingick den 20 januari 2022 avtal om att förvärva 100 procent av First Hotels International AS. Det nya bolaget består för närvarande uteslutande av hotellfranchising.

Mot slutet av 2019 beslöt styrelsen i Dome Energy att avyttra all verksamhet i form av olje- och gastillgångar på USAs fastland som har varit bolagets inriktning sedan det bildades. Anledning var att oljeverksamheten inte genererat tillfredsställande avkastning för aktieägarna över tid, främst till följd av svårigheter att uppnå tillräckligt låga driftskostnader i kombination med tillräckligt hög oljeproduktion.

Från tid till annan har även olje- och gaspriserna i USA fluktuerat kraftigt, vilket ökat svårigheterna att uppnå tillfredsställande avkastning över tid.

Styrelsen anser att denna nya verksamhet erbjuder avsevärt förbättrade möjligheter att generera avkastning för aktieägarna över tid. Dessutom till lägre risk, om man bortser från extraordinära händelser som pandemin. First Hotels tillhandahåller marknadsförings-, boknings- och franchiserättigheter till 29 hotell varav 25 i Sverige, 3 i Norge och 1 i Danmark.

First Hotels har sitt säte i Oslo. Med förvärvet följer rättigheterna till varumärket First Hotels® samt ett lojalitetsprogram med 430 000 medlemmar som heter ’First Members’.

First Hotels affärsidé är att tillhandahålla franchiselösningar för hotelloperatörer på den skandinaviska marknaden. First Hotels strategi är att skapa tillväxt genom att erbjuda finansiellt attraktiva franchiselösningar till hotelloperatörer genom att fokusera på hotell med en stark lokal profil utanför de större städerna som inte bearbetas av konkurrerande aktörer på marknaden.

First Hotels har ett attraktivt erbjudande och en förankrad verksamhetsplan och innehar en god position för att ta del av den förväntade efterfrågeökningen i takt med att restriktioner i spår av pandemin lättar.

Framöver kommer Bolagets huvudsakliga inriktning alltjämt bestå av att tillhandahålla franchiselösningar till hotelloperatörer på den skandinaviska marknaden. Bolagets intjäningsförmåga kommer att härröra sig från intäkter som genereras inom ramen för dessa franchiseavtal som innehåller både fasta och rörliga avgifter baserade på andelen bokade rum samt via vilken kanal dessa bokningar genereras.

Genom förvärvet ges First Hotels, genom en breddad ägarkrets och noterad marknadsplats, en attraktiv plattform som möjliggör tillgång till externt kapital på ett annat sätt, förbättrade utvecklingsmöjligheter och ökad visibilitet på marknaden.

 

Kommer Dome Energy att byta namn? Om ja till vad då?

Thomas Gillespie (VD) First Hotels: För att markera skiftet i verksamhetsinriktning och betona att Dome nu tar nästa steg i utvecklingen till att bli ett bolag med fokus på den skandinaviska hotellmarknaden föreslås Dome Energy AB (publ) i samband med Transaktionen byta namn till Reato Group. Beslutet och namnvalet avses fattas på vår Extra Bolagsstämma.

 

Dome kommer att genomföra en emission. Hur många aktier kommer det finnas i bolaget efter emissionen?

Thomas Gillespie (VD) First Hotels: Efter sammanslagning och konvertering kommer det finnas cirka 58,9 miljoner aktier i bolaget.

 

Berätta lite om dig själv!

Thomas Gillespie (VD) First Hotels: Thomas Gillespie, född 1962, examen från Le Cordon Bleu i Paris. Gillespie anställdes som VD för First Hotels International AS i februari. 2021 och har varit verksam som operativt ansvarig ledare och Interims CEO i First Hotels sedan hösten 2020. Gillespie återvände nyligen från Frankrike till Norge efter att ha arbetat för olika aktörer i ett antal år. Gillespie har också tidigare arbetat många år som VD för informationsteknologi. Gift, 4 barn och bosatt i Oslo.

 

Hur många hotell har First Hotels och var är en lokaliserade?

Thomas Gillespie (VD) First Hotels: 29 hotell varav 25 i Sverige, 3 i Norge och 1 i Danmark

 

Kommer First Hotels att både bygga, driva och äga sina hotell?

Thomas Gillespie (VD) First Hotels: Primärverksamheten i nuläget är franchise-verksamheten. I vår verksamhetsbeskrivning anges att vi även kan välja att engagera oss i flera länkar i värdekedjan, såsom drift, fastighetsinvesteringar och investeringar i digitala hotelllösningar m.m.

 

Hur ser den långsiktiga planen ut för First Hotels?

Thomas Gillespie (VD) First Hotels: Den långsiktiga planen är att vidareutveckla kedjan till en aktör i mellansegmentet bestående av unika hotell med stark lokal koppling. Vi vill utveckla det lokala och unika. Vi vill inte vara en del av den generiska hotellmarknaden, utan sticka ut från mängden med vårt fokus på vår starka koppling till det lokala. First Hotels, ditt lokala hotell!

 

Hur ser prognosen ut First Hotels under 2022?

Thomas Gillespie (VD) First Hotels: Baserad på vår ansökan om antagning till Nasdaq har vi redan implementerat rutiner för informationshantering för bolag noterade på reglerade marknadsplatser. Som ett resultat kommer vi inte att kunna dela prognoser eller annat material som kan uppfattas påverka priserna i andra former än PM publicerade via officiella kanaler och plattformar.

 

Vilka är First Hotels största utmaning?

Thomas Gillespie (VD) First Hotels: Långvarig normalisering av företagsmarknaderna efter Covid och/eller om det skulle bli en regional eller global ekonomisk nedgång.

 

Dagens Börs tackar Thomas Gillespie (VD) First Hotels för en mycket intressant intervju och vi önskar dem lycka till i framtiden!

 

Dome Energi, har köpt First Hotels via ett omvänt förvärv. Dome Energy byter alldeles strax namn till Reato Group.
Diagram källa: infront