Läser in...

INTERVJUN: Stefan Ölander – Soltech Energy

Skrivet av Baback Korpy och Per Stolt 
22 oktober, 2020 11:42

Stefan Ölander, VD Soltech Energy

 

Den evigt glödande solen för med sig svåra värmeböljor i sommarhettan men solstrålarna gör också nytta i den formen att förse hushåll och anläggningar med rikliga mängder energi.

Ett bolag som nyttjar detta är Soltech Energy som är en helhetsleverantör av solenergilösningar. Dagens Börs har fått förmånen att tala med VD Stefan Ölander om vad för lösningar det finns och hur planerna ser ut för den kinesiska verksamheten.

 

Berätta om vilka produkter ni erbjuder marknaden, och varför dessa är bra för kunden!

Stefan Ölander (VD): Vi erbjuder egenutvecklade estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter samt vanliga utanpåliggande solceller.

Våra egna produkter är Soltech ShingEl, Soltech RooF samt Soltech Facade. De ersätter vanliga tak- och fasadmaterial och blir därmed taket eller fasaden. Inte något ovanpå t.ex. taket.

Läs gärna mer om våra produkter på vår hemsida. https://soltechenergy.com/vara-produkter/

 

Vilka geografiska marknader befinner ni er på?

Stefan Ölander (VD): Främst i Sverige och Norge. Men vi har levererat produkter till resten av norden och en rad länder i Europa

 

Hur ser expansionsplanerna ut för dessa? 

Stefan Ölander (VD): Vi fokuserar på Sverige som förra året bara hade 0,5% av vår energimix från solen, potentialen är med andra ord enorm. Men vi kommer även gå in i andra nordiska länder.

 

Vilka branscher använder sig mest av era produkter?

Stefan Ölander (VD): Vi har kunder inom olika kundgrupper som företag, offentlig sektor och villaägare. De branscher inom företagssidan som använder solenergi mest är fastighetsbolag och offentlig sektor som skolor och sjukhus.

 

Var och hur finner ni nya kunder?

Stefan Ölander (VD): I alla kundgrupper enligt ovan och via traditionell uppsökande försäljning, via sociala medier och när media skriver om oss. Men vår främsta källa till nya kunder är via referenser från nöjda kunder.

 

Berätta mer om ASAB – hur ser planerna ut för detta bolag?

Stefan Ölander (VD): Advanced Soltech (ASAB) har en affärsidé som kan beskrivas som ”solar as a service”. Vi finansierar, installerar, äger och driver stora solenergianläggningar på våra kunders tak i Kina.

Kunden köper all el som produceras på 20 årsavtal. Det är en affärsidé med mycket långsiktiga och återkommande intäkter som lämpar sig mycket bra för finansiering via utgivandet av gröna obligationer som vi gjort under många år. Bolaget har blivit så stort och har en så skild affärsidé från Soltech så vi ska särnotera bolaget på Nasdaq First North Growth Market i närtid tillsammans med Carnegie och DnB.

 

När tror ni ASAB kan noteras på NGM (First North Growth Market)?

Stefan Ölander (VD): I närtid, inget annat är kommunicerat. Planen var våren 2020 men Covid 19 stoppade dessa planer.

 

Er företrädesemission övertecknades med +590 %. Vad skall kapitalet användas till?

Stefan Ölander (VD): Vi är ödmjukt tacksamma för det enorma förtroendet som aktieägarna visade då vi fick teckningar motsvarande 676 MSEK vilket motsvarar 590% överteckning. Vi tog in 144 MSEK i enlighet med det av Finansinspektionen godkända prospektet. Dessa medel ska användas till att förvärva fler företag, att satsa på befintliga bolag och till att bygga ett starkt varumärke genom kommunikation, försäljning och rekrytering.

 

Vilken är er största utmaning inom de närmaste åren?

Stefan Ölander (VD): Det är självklart en utmaning att hålla det tillväxttempo som vi har som mål att göra. En annan utmaning är att lyckas få ut maximala synergieffekter ut koncernens dotterbolag. Vi är inne i ett positivt momentum i koncernen och vi agerar i en väldigt expansiv bransch som drar till sig de bästa medarbetarna så vi är övertygade om att vi kommer lyckas.

 

Hur ser ni på 2021?

Stefan Ölander (VD): Positivt. Vi har bra fart i affärerna och en otroligt bra kultur inom koncernen. Alla härliga och kompetenta medarbetare gör ett enormt jobb och det kommer att ge effekt på solenergimarkanden som bara är i sin linda.

Dagens Börs tackar Stefan Ölander, VD på Soltech Energy, för en mycket intressant intervju och önskar Soltech lycka till i framtiden!

Soltech Energy (källa: Infront)