Läser in...

Skrivet av Baback Korpy  • 28 juli, 2022 11:31

Intervjun:

Sean Cochrane (VP) – WYLD

 

Sean Cochrane, VP Product Management Wyld Networks

 

Årets aktie Wyld Networks fortsätter teckna nya partners samt konvertera flera befintliga kunder till inköpsordrar inför den fullskaliga lanseringen av satellitnätverkstjänsten under det andra halvåret.

I dagens intervju har vi pratat med Sean Cochrane, VP Product Management, mer djupgående om produkterna och varför deras teknologi är bättre än konkurrenternas.

  

 

Friska upp vårt minne – vad sysslar Wyld Networks med?

Sean Cochrane: Wyld Networks är en virtuell satellitoperatör för Internet of Things-sensorer (IoT).

Endast 15 % av världens yta har tillgång till internet genom markbundna nätverk, men många kunder inom jordbruk, allmännyttiga företag, transporter, olja och gas har som ambition att tillämpa IoT-sensorer på de 85% av värdens yta det inte finns någon trådlös täckning tillgänglig för att ansluta sensorerna till internet.

Vi använder satelliter och lågenerginätverk för att tillhandahålla 100% global anslutning för att ansluta IoT-sensorer till internet var som helst i världen. Det finns miljarder IoT-sensorer som distribueras runtom i världen och våra lösningar samlar in data från dessa sensorer och levererar denna data till kunderna.

Våra kunder betalar för en engångsavgift för hårdvaran och en återkommande månadsavgift för tjänsten.

 

Wyld har olika produkter beroende på satellitbaserad eller markbunden användning. Berätta om vad dessa är och om användningsområdena!

Sean Cochrane: Vi säljer en rad produkter, en hybrid satellitbaserad och en markbunden modell – Wyld Connect AM102 och AT102.

Vi erbjuder en kombinerad satellit- och markbaserad lösning för kunder som vill ha möjligheten att ansluta sina sensorer till markbundna trådlösa nätverk (15 % av världens yta) och i de fall de befinner sig utanför räckvidd av marknäten (85 % av världens yta), ansluta till satellitnätverket. Detta är en hybridlösning för att ge kostnadseffektiv 100 % global täckning.

Denna lösning är avsedd för energi (olja/gas/vatten) vid övervakning av rostning i rörledningar för att förbättra drifteffektiviteten och minska läckage. Inom jordbruket vid exempelvis mätning av markfuktighet genom sensorer för att minska spill av vatten och förbättra skörden av grödor. Det är även mycket viktigt inom transport- och försörjningskedjan där IoT-sensorerna rör sig över hela världen och samlar in data om plats, temperatur eller fuktighet, något som är applicerbart inom fraktcontainrar som transporterar ömtåliga varor – dessa sensorer rör sig mellan satellitbunden anslutning och markbaserad täckning.

Vi säljer även endast den markbundna lösningen (Wyld Connect AM104 och AT104) för de kunder som uteslutande vill distribuera sina IoT-sensorer där det finns befintliga markbundna nätverk (15 % av världens yta). Denna lösning används bland annat inom smart vatten- och elövervakning som används i bostads- och kommersiella byggnader för att hantera användningen av både el och vatten. Hittills har vi levererat fler än 400 000 av dessa enheter som en mjukvarustack.

I båda ovanstående produktlösningar erbjuder vi våra kunder:

  1. En IoT-modul (AM102 och AM104) som kan integreras i deras sensorer
  2. En IoT-terminal (AT102 och AT104) som kan kopplas externt till deras befintliga utplacerade sensorer
  3. Mjukvarustacken (TRIoT) och design de kan använda för att utveckla sina egna moduler

Datatjänsten debiteras sedan ovanpå dessa produktlösningar månadsvis för användning av nätverket. Affärsmodellen kan jämföras med ett mobilnät där du köper en mobiltelefon – produkten, och betalar sedan en månatlig dataavgift för att använda nätet (datatjänsten).

 

Utvecklare som önskar att implementera ”Wyld Connect AM102” kan testa lösningen med ett testkit (evaluation kit). Vilka skillnader finns mellan ett testkit, en terminal och en modul?

Sean Cochrane: Modulen är en produkt där kunden kan integrera vår lösning direkt i sina egna sensorer, i de flesta fall innan sensorn sätts i drift.

 

Wyld Connect Satellite Module (AM102)

 

Terminalen är en produkt som gör det möjligt för våra kunder att ansluta redan utplacerade och fungerande sensorer till vårt satellitnätverk.

 

 

Wyld Connect Satellite Terminal (ATM01

 

Testprodukten (evaluation kit) är en lösning som låter våra kunder att testa lösningen innan de integrerar 10 000-tals moduler direkt i sina existerande sensorer.

 

 

Wyld Connect Evaluation Kit (AE102)

 

  

Wyld använder sig av protokollet LoRaWAN vilket använder sig av licensfria band. Vilka andra protokoll finns där ute?

Sean Cochrane: LoRaWAN är ett protokoll som ingår i LPWAN-familjen (Low Power Wide Area Network). Det finns olika typer av protokoll som passar in i LPWAN-tekniken. Ett exempel på ett annat protokoll i LPWAN-tekniken är Narrow Band IoT (NBIoT).

Dessa protokoll för LPWAN har utvecklats för att tillhandahålla anslutningsmöjligheter för markbundna lågeffektområden för IoT-sensorer – men på Wyld har vi tagit detta ett steg längre och använt LoraWAN-protokollet och de fördelar det ger tillsammans med fördelarna med satelliter som kretsar runt jorden för att skapa ett prisvärt satellit-IoT-nätverk för att ge tillgång till internet för IoT-sensorer var som helst i världen.

 

 

 

Varför är LoRaWAN ett bättre alternativ?

Sean Cochrane: Det finns huvudsakligen två anledningar till att LoRaWAN är det bättre alternativet. För det första är det ett protokoll som har utvecklats för att förbruka väldigt lite ström. I och med att våra hårdvaru-IoT-moduler och terminaler kommer att distribueras i områden där det inte finns något elnät och måste drivas med litiumbatterier mellan 2-5 år, är den energisnåla egenskapen väsentlig.

För det andra transmitterar LoRaWAN via ISM-band som är reglerade men licensfria, vilket innebär att en operatör som vi inte behöver betala för att använda ISM-spektrumet. Detta betyder att vi kan reducera månadsavgiften för våra kunder jämfört med andra teknologier.

 

 

Det finns olika typer av satelliter i rymden. Wyld använder sig av satelliter i låg omloppsbana (förkortning LEO) som cirkulerar relativt nära jorden (6000 meter). Geostationära satelliter (GEO) är en annan typ – varför är LEO:s mer effektiva än alternativen?

Sean Cochrane: LEO-satelliter kostar mycket mindre att tillverka, skjuta upp och hålla i drift än GEO-satelliter – det finns alltså en kostnadsfördel vilket gör avkastningen på investeringen för våra kunder mer attraktiv genom att arbeta tillsammans med Wyld för distribuera sina IoT-sensorer.

Den andra fördelen med LEO-satelliter är att de inte är stationära som GEO:s, eftersom de kretsar runt jordens yta för att ge 100% global täckning.

 

 

Att få en cirkulerande satellit att arbeta fungerande med moduler som befinner sig på jorden kan vara utmanade – vilka är de största svårigheterna?

Sean Cochrane: De mest omfattande svårigheterna att handskas med är:

  1. Frekvensstörningar
  2. Hantera tidsfönstret för att samla in data från en sensor i och med att satelliten färdas i cirka 7 km per sekund.
  3. Se till att strömförbrukningen hålls på ett minimum (läs mer om i nästa fråga)

På Wyld har vi utvecklat lösningen för att möta alla dessa tre problem framgångsrikt.

 

 

Hur hanterar modulen risken med att batteriet slutar fungera?

Sean Cochrane: En av de teknologier vi har implementerat för att minska strömförbrukningen kallas beaconing. I andra lösningar vet inte sensorerna på marken när en satellit cirkulerar ovanför. Genom vår teknologi, skickar satelliter ständigt beacon-signaler när de kretsar runt jorden. Detta innebär att sensorn kan vakna till liv i korta intervall och lyssna efter en signal. När signalen är upptäckt, kan sensorn skicka datan inom ett definierat tidsfönster med vetskapen om att satelliten befinner sig inom räckvidd. I alla andra fall befinner sig sensorn i ”power down mode”.

Detta sparar enorma mängder ström vilket gör att vi kan använda sensorerna i 2-5 år mellan batteribyten.

 

 

Att samla viktiga data idag är möjligt genom ”smarta mätare – vad är det för mätare?

Sean Cochrane: Smarta mätare är IoT-sensorer som används i bostads- och företagsbyggnader för att hantera både ström- och elförbrukning. De flesta av dessa smarta mätare finns i områden där det finns befintlig markbunden täckning via mobil eller LoRaWAN. TRIoT mjukvarustacken har distribuerats på ca 400.000 meter på flera platser runtom i världen.

Wyld har överlåtit cirka 400 000 mjukvarustackar, vår TRIoT-produkt till tillverkare av smarta mätare.

 

 

Varför är en direkt sensor-till-satellitlösning bättre än de befintliga som använder markbundna nätverk?

Sean Cochrane: Direkt senor-till-satellitlösningar har flera fördelar framför existerande produkter som använder gateways. Gateways samlar data från flera sensorer, vilket kräver en betydande täthet av sensorer för att vara kostnadseffektiva. Kostnaden för gatewayen kan motiveras i stadskärnor, men inte när handlar om avlägsna områden där rörledningar, allmännyttig infrastruktur och mycket av världens jordbruk finns.

 

 

Hur ser köpprocessen med kunder ut?

Sean Cochrane: Köpprocessen är relativt simpel. I takt med att vi gör oss redo för lanseringen av vårt satellitnätverk har vi redan tecknat över 25 partners och kommer att teckna fler innan vi lanserar.

För närvarande är vi i testfasen med dessa kunder som vill testa vår lösning och förstå mer om prestandan. Denna fas tar vanligtvis mellan 4-8 veckor och när testerna är slutförda inleder vi de kommersiella diskussionerna för att säkra inköpsordrar inför lanseringen.

 

 

Wyld’s partner Eutelsat utvecklar satelliterna – hur manga satelliter är uppe i dagsläget och hur många kommer vara i drift nästa år?

Sean Cochrane: Vi planerar att distribuera omkring 8 satelliter vid slutet av nästa år. Detta kommer möjliggöra datainsamling från vart som helst i världen var tredje timme, vilket möter de användningsområden vi för tillfället adresserar. Planen framöver är att distribuera 24 satelliter vilket kommer tillåta datainsamling varje timme och kommer öppna upp fler användningsområden för oss.

 

 

Wyld har säkrat en orderingång på ca 30 MSEK och kommer lansera den fullskaliga satellitnätverkstjänsten under det andra halvåret 2022 – vad är det viktigaste att ta med sig?

Sean Cochrane:  De viktigaste punkterna att ta med sig är:

  • Vi har till idag mottagit 4 inköpsorders till ett värde om 30 MKR från de +25 partners vi har tecknat avtal med inför den fullskaliga lanseringen och förväntar oss fler ordrar i takt med att vi slutför testerna.
  • Orderingången på 30 MSEK inkluderar inte dataintäkter vilket vi kommer motta när datatjänsten (Wyld Fusion) är lanserad.
  • Testerna är intakt och med de ordrar vi fått från betydande företag har vi demonstrerat att teknologin fungerar och att prisnivåerna möter kundernas begäran.
  • Våra partners är etablerade och sträcker sig från Chevron inom olja & gas, Bayer inom jordbruk och Fujitsu inom kommunikationsinfrastruktur – detta endast 3 exempel på stora kunder med ett sammanlagt börsvärde på över $500 miljarder.

 

 

Dagens Börs tackar Sean Cochrane, VP Product Management på Wyld Networks för en mycket intressant intervju och önskar dem lycka till i framtiden!