Läser in...

INTERVJUN: Ola Winqvist (VD) ISR

Skrivet av Baback Korpy och Per Stolt 
7 september, 2020 21:39


Ola Winqvist (VD) ISR Immune System Regulation

 

Sverige har många bolag som kämpat mot att finna behandlingar mot virus. I och med Coronas entré i samhället har behovet av denna forskning lyfts fram på ett allt mer tydligt vis – då även forskning som inte rör just ”SARS2-COV”(mer känt som Corona-viruset):

Idag har vi fått förmånen att höra från Ola Wingqvist (VD), hur det går för ISR Immune Systems virusforskning:

 

Berätta om hur ert företag kom till och vilket problem ni löser!

Ola Winqvist (VD): Företaget kom till genom att vi var tre läkare som hade observationer i katter när en epidemi med FIV härjade. FIV är HIV:s motsvarighet till katt och gör att katter dör. Då tog man ett beslut att kastrera katterna för att undvika att de skulle sprida smittan. Till förvåningen såg vi att viruset försvann och katterna överlevde. Så den här observationen ledde till att vi försökte förstå vad är det som har hänt och då förstod vi att GMRH, ett hormon från hypotalamus är med och styr immuncellerna.

Dem T-celler där HIV-viruset vilar och genom att stimulera dessa immunceller så har vi då fått resultat som visar att viruset faktiskt kan kännas igen och artdödas med den här mekanismen. Så vi tittar på det kroniska immunbristtillståndet HIV.

Det är väldigt spännande att ha en observation som är privat egentligen, där man är observant och att här kanske finns något i den här mekanismen som är användbar för kroniska virustillstånd.

 

Vilken är er huvudprodukt – eller har ni fler?

Ola Winqvist (VD): Vi har fler, alltså företaget heter Immun System Regulation. Vi jobbar med olika idéer kring hur man kan stimulera och reglera immunsystemet så att stimulera T-celler som är smittade med HIV är en produkt. Sedan har vi produkter som vi har utvecklat själva, helt och hållet, utifrån antibiotika där vi har tagit bort de antibakteriella effekterna och förstärkt de immunstimulerande effekterna.

Det här är komponenter som vi kallar för immunorheliner, så de hjälper till att stimulera olika delar av immunsystemet. Här ser vi och utvecklar olika varianter för hepatit-B som också är en global sjukdom med ca 290 miljoner människor smittade. Vi tittar också på cancer där vi vet att stimulera immunsystemet med checkpoint-blockad kan ge 10-20 % respons. Genom att kombinera det med våran immunorhelin i olika musmodeller så får vi ungefär dubbelt så bra effekt. Slutligen jobbar vi också att stimulera ett immunsvar lokalt i luftvägarna för att skapa ett neutraliserade skyddande immunsvar mot coronavirus.

 

Berätta om “ISR-50”!

Ola Winqvist (VD): ISR-50 är vår egen molekyl som vi har tagit fram i samarbete med ett företag i Cambridge. Det är en molekyl som bygger på en antibiotikat azithromycin. Ett antibiotika som vi nu har förändrat genom olika kemiska och fermenteringsprocesser att bli en helt unik molekyl med egenskaper som gör att den stimulerar de första cellerna som ser ett virus och en bakterie, d.v.s monocyter och makrofager. Det här är en ny klass av läkemedel som vi har patenterat och skyddat som vi nu tagit fram och genomgått toxikologiska testningar.

Där undersöker vi olika varianter från familjen och olika beredningsformer för att kunna använda i immunstimulerande sammanhang. Immunsystemet är så beskaffat att den deltar i nästan alla immunprocesser. Vi vet att 8 av 10 utav de mest framgångsrika läkemedel som finns för försäljning har med att påverka immunsystemet. Det här tror vi verkligen är framtiden att jobba med, att förstå immunsystemet och tillhandahålla olika läkemedelskandidater för att ta fram substanser som kan ge bot och lindring för patienter med kroniska sjukdomstillstånd.

 

Hur pass väl tror ni ISR-048 kommer bromsa HIV?

Ola Winqvist (VD): Om man tittar på katterna så blev de botade, men det var katter och inte människor och vi har genomfört en studie i Sydafrika som visade att vi kunde minska HIV-virus mängderna vi behandlade i en månad. Det som var så intressant är att när vi fortsatte studera patienterna en månad efter att de har slutat ta läkemedlet så fortsatte virusmängderna att gå ner, T-cellerna var aktivierade och de infekterade cellerna blev igenkända av immunsystemet. Det vill säga, vi skapade någon form av vaccination. Det testar vi just nu i en pågående studie i Sverige, på två ställen i Stockholm (Södersjukhuset & Huddinge Sjukhus) samt i Göteborg på östra sjukhuset.

Vi kommer också att starta att inkludera patienter i Tyskland, Berlin och München för att slutföra den här studien. Då behandlar vi i tre månader och följer upp i ytterligare tre månader för att förstå hur länge man behöver behandla. Det här är ingen som vet det aldrig har testats förut, den här mekanismen att kunna stimulera de infekterade cellerna att känna färg och kännas igen utav mördarceller för att eliminera dem.

Tre månader är en lång tid, men tittar man på tuberkulos kan man behöva behandla i nio månader. Det är någonting som framtiden får visa och ytterligare studier beroende på hur väl patient svarar efter tre månaders behandling.

 

Berätta mer om samarbetet med TCER AB för ett corona-vaccin, vad är er uppgift i detta projekt och går det att säga något om tidsplanen för fas I/II-studie?

Ola Winqvist (VD): Absolut! Teaser är ett bolag från Karolinska som jobbar med att framställa proteiner och peptider som kan användas i kliniska studier. Här har Teaser till uppgift att göra proteinet från ytan utav coronaviruset, nämligen spike-proteinet. Man har framställt spike-proteinet på ett sätt så det liknar den naturliga utformningen. Det gör att när vårt immunsystem ser det här proteinet så kan antikroppar som neutraliserar och skyddar från inflöden av virus i våra luftrörceller ske.

Vår del är att vi har formuleringen och vår immunorhelin som är ett adjuvant tillägg för att få ett riktad immunsvar där vi satsar på att få IGA-svar som ska bekläda slemhinnorna i luftrör och i mag- och tarmkanalen vilket är ingångsporten till coronaviruset.

 

Vilka är era huvudsakliga kunder och hur skall ni nå fler av dessa?

Ola Winqvist (VD): Kunder har vi inte i dess rätta bemärkelse just nu. Utan vi är ett FoU-företag som befinner oss i fas II kliniska prövningar med ytterligare kandidater som är på väg in i fas I/II. Kunder för oss kommer bli olika samarbetspartners eller licenstagare, eller om det blir föremål för uppköp utav läkemedelsföretag. Så det är till läkemedelssektorn som vi ser att vi håller på att ta fram olika läkemedelskandidater som kan vara användbar vid olika kroniska sjukdomstillstånd.

 

Ni genomförde nyligen en nyemission. Vad ska ni använda kapitalet till, och hur länge antas detta räcka?

Ola Winqvist (VD): Det var en väldigt lyckad kapitalanförskaffning där vi fick många nya intressenter som ville gå med i bolaget. Det här kommer vi använda för att slutföra pågående studier, påbörja nya studier med arter för HIV och att ta fram vårt immunorhelinprogram som kan användas för att starta studier för både cancer och vaccintillverkning.

Kapitalanförskaffningen är strukturerad så att det kommer falla ut teckningsoptioner i februari 2021 och en omgång i november 2021. Med det förväntade inflödet av kapital så kommer vi att slutföra de studier vi har planerat och beräknas räcka till 2022.

 

Vad ser ni som de största utmaningarna, när det gäller att få upp försäljningsvolymerna på era produkter i framtiden?

Ola Winqvist (VD): Utmaningarna för vår del är att hitta en bra licenssamarbetspartner. Vi är ett företag som växer fort nu, men ska man komma upp i storskalighet och få marknadspenetrans så gäller det att ha marknadsavdelningar och då ser vi att det blir naturligt att samarbeta med stora läkemedelsföretag. Vi kommer lägga mycket kraft på att hitta samarbetspartners som är intresserade av oss för att teckna licenser och rättigheter för att ta våra produkter vidare till marknaden.

 

Hur ser ni på året 2021?

Ola Winqvist (VD): 2021 kommer bli ett väldigt intressant år för oss. Vi kommer då att avläsa vår ISR-003 studie för HIV. Vi kommer att påbörja studier för bromsmediciner, förhoppningsvis är vi igång med vaccinationsstudier för corona och vi kommer också sannolikt ha påbörjat en klinisk fas I/II studie av patienter med spridd cancersjukdom. Så det blir ett väldigt intensivt år med många pågående studier och med många värdehöjande aktiviteter där vi får möjligheten att avläsa hur de olika läkemedelskandidaterna fungerar.

 

Hur ser vägen ut fram till att ni börjar tjäna pengar – och hur stort sannolikhet bedömer du att det är att ni når ert mål?

Ola Winqvist (VD): ISR är ett ett litet läkemedelsföretag med stor aptit där vi har väldigt många olika idéer och vi har fem stycken läkemedelskandidater som befinner sig i allt från tidig preklinisk fas till klinisk fas. Det gör att vi har ganska stor bredd och ganska stor riskspridning, därmed ser vi chansen att lyckas i ett eller ett par av de här olika läkemedelskandidaterna väldigt hög. Vi ser med tillförsikt på framtiden att något eller några av våra läkemedelskandidater kommer att leverera och ta sig hela vägen fram till marknaden.

 

Slutligen, berätta mer om Kinasamarbetet med Innostar!

Ola Winqvist (VD): Kinasamarbete med Innostar som vi har kommunicerat jobbar vi med att ta fram en “Investigational New Drug” (IND), det vill säga, en regulatorisk nivå som innebär att man kan ansöka om att göra kliniska prövningar. För det krävs ganska stora ekonomiska investeringar. Det handlar om miljontals kronor som måste investeras för att ta fram Good Manufacturing Produced läkemedel (GMP). Dessa ska sedan testas i små djur, större djur och i olika obligatoriska toxikologiska program. Det här är ett program som pågår för fullt nu och vi är i de senare faserna.

Samarbetet görs med Innostar som är ett CRO-företag som jobbar med toxikologiska program, men som också har ett väldigt stort nätverk som mer eller mindre bevakar nya substanser som tar sig fram till IND-status. Där blir kinesiska aktörer ofta intresserade och vill vara med att utveckla för licenser för den kinesiska marknaden. Därför ser vi Innostar som en väldigt strategisk samarbetspartner att snabbt kunna hitta samarbetspartner inom till exempel hepatit-B cancer eller vaccinframställning.

 

Bedömer ni att ni kan komma ut på den kinesiska marknaden inom en snar framtid?

Ola Winqvist (VD): Det kommer krävas precis som här i Europa eller USA där man gjort tillräckligt hög grad av kliniska studier för att komma ut på den kinesiska marknaden. Jag misstänker att om vi går den kinesiska vägen med ett vaccinationsprogram kan det gå snabbare. Kina är kända för att kunna ha snabba vägar fram och de har enorma resurser om man väl tar den vägen.

 

 

Dagens Börs tackar Ola Winqvist, VD på ISR Immune System för en mycket intressant intervju, och vi önskar ISR Immune System lycka till i framtiden.

https://israb.se/

 


ISR Immune System (diagram: Infront)