Läser in...

Skrivet av Baback Korpy  • 30 december, 2021 20:21

Intervjun:

G. Geisendorf (VD) BuildData

Gustave Geisendorf, VD BuildData Group

 

Trots digitalisering på alla fronter har en av de viktigaste sektorerna hamnat efter i utvecklingen – byggbranschen. Dagens föråldrade system är både tidskrävande och mer osäkert, vilket BuildData löser med sin mjukvara.

Vi har fått förmånen att höra med Gustave Geisendorf, VD på BuildData Group, om deras varumärken och hur deras strategi utvecklats under året.

 

 

Berätta om er historia!

Gustave Geisendorf (VD): BuildData, som från början hette Zutec, grundades för 20 år sedan. Namnbytet skedde tidigare i år i takt vår nya strategi och i linje med vår vision om att samarbeta med kunder under hela byggnadens livscykel från utvecklingsstadiet till konstruktion och slutligen in i den operativa anläggningsförvaltningsfasen.

Jag har varit med sedan mars 2020 och drygt två år innan mitt tillträde börsnoterades bolaget på First North Stockholm. Under det första kvartalet ägnade vi mycket tid åt uppstädning i allt från styrelse till management, till att göra en nyemission. Sedan dess har vi fokuserat på tillväxt.

Det första steget i vår tillväxtresa var att växa organiskt med ett av våra varumärken ”Zutec”. Vi byggde upp försäljning- och marknadsföringen och gick sedan vidare till nästa steg i vår resa som är en M&A-strategi.

M&A-strategin påbörjades förra åtet när vi förvärvade Zutec Australia följt av förvärvet av Createmaster tidigare i år.

 

 

Berätta lite om dig själv – vem är Gustave Geisendorf?

Gustave Geisendorf (VD): I grund och botten är jag entreprenör och har stor erfarenhet av finansbranschen. Under mina 12 år i branschen arbetade jag med M&A inom private equity, bland annat på Lehman Brothers och Citigroup.

Sedan började jag jobba med egna investeringar och tog aktivt ägarskap med operationella engagemang i bolagen – BuildData är ett sådant exempel där jag är den näst största ägaren.

Jag har alltid jobbat med digital transformering, dvs. industrier som går igenom perioder med mycket förändring där teknik av olika former appliceras in i navet på affärsmodeller. Det var det som tilltalade mig med den här möjligheten, eftersom bygg- och fastighetsbranschen är en av världens minst digitaliserade sektor.

 

 

Berätta om marknaden ni verkar på och om era IT-lösningar i dessa sektorer.

Gustave Geisendorf (VD): Byggsektorn är en bransch med låga marginaler – det är allt från 4-6 % i EBIT-marginal över en cykel vilket resulterar i att man vrider och vänder på varje krona för att vara lönsamma. Historiskt har man inte tyckt att det varit tillräckligt strategiskt att investera i dessa typer av tekniklösningar.

Vårt verktyg kopplar ihop olika arbetsgrupper som är involverade i en byggprocess som ser till att man kan jobba med samma information i realtid oavsett var man befinner sig.

Blickar man tillbaka är det endast de större byggbolagen med robusta budgetar som investerat i denna typ av teknologi. Men efter pandemin och insikten av att man behöver denna typ av digitalisering har stora som små börjat investera i teknologin. Teknologins omsvepande var given, men utvecklingen har gått mycket snabbare i samband med covid. Stora som små har insett att teknologi krävs inom dessa branscher och det har gynnat bolag som oss. De som inte hade den typen av verktyg under pandemin blev helt lamslagna.

För att ge perspektiv på omfånget innebär investeringar på ytterligare 10-baspunkter i teknologin att vår marknad skulle öka mer än 4 gånger. Min bedömning är att det kommer ske investeringar på betydligt med än 10 baspunkter framöver – det är något vi ser redan nu. Utan teknologin blir man helt strandad.

Den brittiska marknaden har kommit väsentligt mycket längre än den nordiska marknaden när det gäller digitalisering i vår bransch. Det kan verka första förvånande om man ser hur långt den nordiska marknaden generellt sett kommit inom digitalisering.

De som växer mindre än +15 % om året förlorar marknadsandelar eftersom marknaden i snitt växer ca +13 %. BuildData har under det senaste året haft en organisk tillväxt på +64 %, vilket betyder att vi tar betydande marknadsandelar – något som rimmar med vår strategi.

 

 

Berätta om era varumärken och vad som utmärker dem!            

Gustave Geisendorf (VD): BuildData verkar under tre varumärken; Zutec, Createmaster samt Resi-sense.

Zutec är en molnbaserad byggledningsplattform som vänder sig till entreprenörer, utvecklare, leverantörer samt fastighetsägare. Plattformen erbjuder tjänster för fältanvändning i 2D- och 3D/BIM-format. Zutec är verksamt i Storbritannien, Irland, Australien och Mellanöstern.

Createmaster tillhandahåller en molnbaserad plattform för byggfirmor i Storbritannien som i första hand täcker dokumentationsfasen i byggprocesser. Vi förvärvade bolaget i april tidigare i år för ca 50 mkr och Createmasters årliga tillväxt har legat på över +25 % de senaste 10 åren, med EBITDA-marginaler som överstigit tvåsiffriga nivåer.

Resi-sense är en molnbaserad mjukvaruplattform för hyreshantering som främst riktar sig till husbyggare och utvecklare samt tjänsteleverantörer och tillgångsägare. Resi-sense förvärvades i samband med Createmaster och kommer framöver verka som en oberoende enhet.

Många mjukvarubolag säljer endast mjukvaran, vi skiljer oss på så sätt att vi ger rekommendationer och råd till våra kunder eftersom vi i många fall vet bättre.

 

 

Varför har ni valt att rikta in er på Storbritannien?

Gustave Geisendorf (VD): Storbritannien står för ca 80 % av vår omsättning. Våra varumärken har och har haft starkt fotfäste i Storbritannien – Createmaster fokuserar enbart på Storbritannien och drygt hälften av Zutec’s omsättning är från Storbritannien.

Ser man framåt är den primära orsaken att det sker stora regulatoriska förändring just nu. Det skedde en tragisk olycka 2017 där Grenfell Tower i London började brinna kraftigt. Detta triggade i gång en debatt som resulterat i att det formulerats en ny lagstiftning, Building safety act, som innebär att man måste bygga mer brandsäkert. Det kräver enligt lag att man tvingas digitalisera sina processer, vilket ligger som handen i handsken för vår del.

Den andra anledningen är att det pågår mycket utbyggnader på den engelska marknaden, om man bara ser på nybyggnation i år av bostäder har det stigit +40 % i årstakt och är det område som växer klart starkast inom byggbranschen.

Sedan är vi ledande i Storbritannien vilket ger en möjlighet med låg risk och hög avkastning, en kombination vi strävar efter.

 

 

Omsättningen steg +110 % drivet av Createmaster-förvärvet under Q1 för det brutna räkenskapsåret 2021/2022 – vad innebär förvärvet?

Gustave Geisendorf (VD): Förvärvet av Createmaster är den typ av förvärv vi vill genomföra – de bidrog starkt med sin befintliga kundbas och har närmare 40 % marknadsandel mot byggbolag, men är också exponerade mot fastighetsutvecklare.

Vår strategi är att växa genom livscykeln i ett byggprojekt och har historiskt sätt haft stort fokus på byggfasen i en livscykel – medan Createmaster har väldigt många husbyggare som samtidigt är fastighetsutvecklare och har starka relationer till fastighetsägare. Det är precis den typen av kunder som vi vill skapa relationer med.

Förvärvet var därmed lyckat ur två aspekter, dels de fundamentala värdena, dels möjligheten till cross-selling mellan varumärkena framöver.

 

 

Hur integreras förvärv i verksamheten – blir styret mer centraliserat eller fortsätter bolagen arbeta självständigt?

Gustave Geisendorf (VD): Det beror på. Vad gäller Createmaster blev det en full integration eftersom de olika områdena i BuildData och Createmaster presterade väldigt likt varandra – allt från försäljning och marknadsföring, det finansiella, HR etc. Därmed fanns det ingen anledning till att arbeta med två parallella organisationer.

Framgent planerar vi att plocka ut vissa beståndsdelar av förvärvet – primärt HR, marknadsföring och finans. På så sätt skapar vi en miljö är det förvärvande bolaget fokuserar på försäljning och produktutveckling operationellt och inte på backoffice-funktioner.

Framöver har vi som mål att genomföra 1 förvärv varje kvartal. Vi vill att bolagen vi förvärvar ska omsätta minimum 15 mkr som antingen redan är lönsamma eller att det finns en tydligt plan för lönsamhet.

 

 

Ni har som mål att nå 200 mkr i försäljning till 2024 – hur ser strategin ut för detta? (Kommer det ske mestadels organiskt eller genom förvärv?)

Gustave Geisendorf (VD): Vår strategi är att växa +20 % organiskt per år och resterande del genom förvärv.

Min förhoppning är att vi kommer växa snabbare än det på båda fronter.

 

 

Vilka är de viktigaste utmaningarna för BuildData det kommande året?  

Gustave Geisendorf (VD): Det är utan tvekan personal.

 

 

Personalstyrkan steg till 104 personer efter förvärven – var söker ni efter ny kompetens bortsett från förvärv?

Gustave Geisendorf (VD): I dagsläget har vi 25 positioner som ska fyllas – mycket inom försäljning och marknadsföring, men även inom hela organisationen.

Merparten av rekryteringen består av headhunting genom en rekryterare.

 

 

Vad kommer ni att fokusera på under 2022?

Gustave Geisendorf (VD): Det är två områden vi kommer fokusera på; tillväxt och produktutveckling. Vår ambition är att erbjuda de bästa produkterna på marknaden, bygga vårt team, accelerera försäljningen och ha en stark M&A-strategi.

 

 

Dagens Börs tackar Gustave Geisendorf, VD på BuildData Group, för en mycket intressant intervju och vi önskar dem lycka till framöver!