Läser in...

Skrivet av Per Stolt  • 9 november, 2023 03:29

Intervjun:

Erik Jonuks (VD) Agtira


Erik Jonuks (VD) Agtira

Detta är en intervju i ett betalt samarbete.

 

Agtira har som affärsidé att bygga grönsaksodling direkt utanför livsmedelbutik och detta innebär många fördelar för både butik och kund. Bland annat slipper exempelvis gurkor från södra Europa transporteras i lastbilar som släpper ut avgaser i hundratals mil, samtidigt som transportkostnaden i princip försvinner. Agtira kallar detta för ”Härodlat”. I denna intervju kommer Erik Jonuks VD på Agtira att berätta mer om bolaget och fördelarna med ”härodlat” samt varför man skall investera i Agtira!

https://www.agtira.com/

 

1: Berätta om Agtira och bolagets affärsidé

Erik Jonuks (VD) Agtira: Agtira är ett Food tech bolag med fokus på storskalig produktion av grönsaker. Bolaget erbjuder sitt koncept farming as a service till de stora aktörerna inom svensk detaljhandel såsom Coop, Lidl, ICA och Axfood. Bolaget etablerar storskaliga växthusodlingar i anslutning till kundens butik och kan på detta sätt erbjuda exceptionellt hög kvalitet och samtidigt helt eller delvis kapa långa och kostsamma transporter. Med ett starkt teknikstöd och IOT kan Agtira odla under mycket kontrollerade förhållanden som säkerställer jämn kvalitet och en hållbar produktion med mycket effektivt resursutnyttjande.

 

2: Vem är Erik Jonuks?

Erik Jonuks (VD) Agtira: Erik Jonuks har en bakgrund inom Agronomi men har huvuddelen av sin karriär arbetat med affärsutveckling och kapital till snabbväxande tillväxtbolag. Han har drivit ett antal egna bolag i flera olika branscher. Han kommer närmast från ett Nasdaq First North inom Agtech där han under några år arbetat som VD.

 

3: Vilka geografiska områden riktar ni in er på?

Erik Jonuks (VD) Agtira: Agtira har sin huvudfokus på den svenska marknaden de kommande tre åren. Hela Sverige är aktuellt men särskilt gynnsamt är det att etablera växthusodlingar i områden där spillvärme finns tillgängligt.

 

4: Finns planer på att växa i norden?

Erik Jonuks (VD) Agtira: Det finns planer på tre till fem års sikt att växa utanför Sveriges gränser. Konceptet farming as a service är mycket relevant på flera nordiska marknader, så även i stora delar av Europa.

 

5: Vilka är Agtiras tre senaste och viktigaste orders?

Erik Jonuks (VD) Agtira: Lidl ca 10 000 kvm med produktionsstart Q4 20204

Haninge 3000 kvm med produktionsstart Q4 2024

LOI Boden Produktionsstart ej fastställt

 

6: Hur tjänar ni pengar?

Erik Jonuks (VD) Agtira: Agtiras säljer skörd samt skötsel och drift av produktionsanläggningar. Agtira säljer sina produkter genom långa kundavtal upp till 10 år där kunden förbinder sig att köpa Agtiras produkter till ett givet pris per kg eller per styck.

 

7: Vad innebär begreppet ”härodlat”?

Erik Jonuks (VD) Agtira: Härodlat innebär att Agtira uppför en produktionsanläggning i direkt anslutning till en butik, exempelvis en ICA Maxi butik. Ofta sker etableringen på en oanvänd yta eller på en parkeringsplats i anslutning till butiken. Kunden dvs handlare får därigenom ägarskap för produkten som levereras bara timmar gammal direkt till butiken.

 

8: Vilka är fördelarna med ”härodlat”?

Erik Jonuks (VD) Agtira:

  • Exceptionell hög och jämn kvalitet med bättre smak
  • Säker och förutsägbar prissättning
  • Möjligt för handlaren att få en ökad försäljning till ett bättre pris
  • Avsevärt mycket mindre svinn

 

9: Agtiras ”härodlade” grönsaker kommer alltid vara färskare än närodlade – men hur kommer dessa grönsaker profileras inne i livsmedelsbutiken, och kommer dessa grönsaker kosta mer än närodlade?

Erik Jonuks (VD) Agtira: Handlaren känner ofta ett ägarskap av produkten och sätter med fördel ett eget varumärke på produkten. Av detta skäl får produkten också en bättre placering i butiken. Prismässigt kommer produkterna stå sig väl och vara kurrensmässiga över hela året.

 

10: Odlar Agtira även fisk idag?

Erik Jonuks (VD) Agtira: Agtira odlar idag fisk i så kallade RAS anläggningar vilket betyder landbaserad fiskodling i recirkulerar system. Bolagets största anläggning är idag belägen i Härnösand och kommer att leverera så kallad sättfisk till satelitanläggningar hos kund. Ett sådant satellitsystem är idag sålt till ICA Maxi Östersund som är först i Sverige med att erbjuda härodlad lax. Systemet i Östersund kommer att utvärderas under 2024 och prognoserna stämmer kommer ytterligare försäljning att bedrivas och fiskodlingen kommer att expandera.

 

11: Agtira har precis genomfört en emission, hur mycket pengar tog man in och vad ska de användas till?

Erik Jonuks (VD) Agtira: Slutförd 70 MSEK i emissionslikvid som ska användas till rörelsekapital, uppförande av produktionsanläggningen ICA Maxi Haninge samt teknikuppgradering av belysning i befintliga produktionsanläggningar.

 

12: Varför skall man investera i Agtira?

Erik Jonuks (VD) Agtira: Agtira är ett bolag som nu har bevisat sitt koncept farming as a service. De största aktörerna i svensk detaljhandel är redan kunder eller är på väg att bli kunder genom LOI.

Agtira är mitt inne i en kommersiell utrullning som inom 16-24 månader kommer att göra att bolaget har tillräckligt stor produktionsyta för att bli lönsamt.

Svenska marknaden räcker gott och väl för att göra bolaget lönsamt och bolaget behöver i dagsläget genom en effektiv affärsmodell inte resa ytterligare kapital för att etablera nya produktionsanläggningar.

 

 

Dagens Börs tackar Erik Jonuks VD på Agtira för en mycket intressant intervju och vi önskar honom och Agtira all lycka till i framtiden!