Läser in...

Skrivet av Redaktionen  • 24 juli, 2023 03:26

Intervjun:

Intervju: Jan Axelsson (VD) Swemet

Jan Axelsson (VD) Swemet

Detta är en intervju i ett betalt samarbete

 

Med den senaste tidens stigande och fluktuerande elpriser har behovet av elkostnadsoptimering blivit allt viktigare. Just detta är Swemets nya affärsområde ”batterilagring”, som annars även sysslar med elsystem och utrustning kring detta. I dag får vi träffa Swemets VD Jan Axelsson som kommer berätta mer om Swemet och varför det är en god idé att investera i detta bolag!

 

Vad sysslar Swemet med och vilka är bolagets produkter och tjänster?

Jan Axelsson (VD) Swemet: Swemet har huvudsakligen arbetat med elmätare och system därtill med kringutrustning. Hög servicegrad har medfört hög och kontinuerlig tillgänglighet på systemen. Hög servicegrad är något vi kommer ta med oss in i det nya marknadssegmentet. Swemet har alla tillstånd för arbete med el under de flesta omständigheter.

 

På vilket sätt är Swemets produkter och tjänster bättre än era konkurrenters?

Jan Axelsson (VD) Swemet: När det gäller batterilagring tycker vi det ligger närmare vår erfarenhet och kompetens. Det är en av anledningarna till att vi hittills undvikit solcellsmarknaden. I våra ögon har det mest handlat om klättra på tak till obefintliga produktmarginaler.

 

Hur tjänare Swemet pengar – hur tar ni betalt?

Jan Axelsson (VD) Swemet: Swemet har sedvanliga pålägg på försålda produkter, licenser på mjukvaror och konsulttjänster per timme.

 

Berätta om ert nya affärsben – batterilagring. Vad innebär detta och när kan vi förvänta oss era första orders?

Jan Axelsson (VD) Swemet: Vi har blivit uppvaktade av våra befintliga kunder som självfallet tittar på batterilagring. Vi har följaktligen initialt gått på våra kinesiska underleverantörer för produkter. Det som överraskat oss mest i dagsläget är att efter närmare undersökningar det visat sig att vår möjlighet att tillverka i egen regi står sig prismässigt väldigt bra. När vi förmedlat det till våra prospekts har intresset ökat ytterligare för våra produkter. Vi har nu offererat både importerade produkter samt designen på vårt eget batteripack. Den egna designen räknar vid komma att introducera inom en till två månader.

 

Ni aviserade offerter uppgående till drygt 40 MSEK, hur stor del av detta bedöms mynna ut i verkliga orders?

Jan Axelsson (VD) Swemet: Den presenterade offertstocken är representativ för de kundkategorier vi har inledningsvis inriktat oss på. Vi räknar med snabba avslut men nu är vi mitt i semestern så först i augusti borde vi kunna landa de första ordrarna.

 

Hur finner ni nya kunder?

Jan Axelsson (VD) Swemet: Vi kommer öka marknadsbearbetningen på ett mer publikt sätt framöver. Det är nytt för oss eftersom elbolagsmarknaden är begränsad till ett fåtal bolag. Vi diskuterar internt om vi ska bredda oss och även inkludera privatmarknaden. Vi har produkter även för den kategorin.

 

Har Swemet några större banklån?

Jan Axelsson (VD) Swemet: Nej, vi har inga stora lån. Det enda vi har är ett banklån på 2,5 MSEK på vår kontorsfastighet som vi äger. Den fastigheten är värd 10 MSEK.

 

Hur ser kapitalbehovet ut, ser du något behov av någon nyemission i närtid?

Jan Axelsson (VD) Swemet: Det finns varken något behov eller plan för detta eftersom vi är kassaflödespositiva och går med vinst med god marginal.

 

Vilka är Swemets viktigaste aktiviteter det närmaste året?

Jan Axelsson (VD) Swemet: Öka marknadsbearbetningen och bli mer publika.

 

Varför skall man investera i Swemet?

Jan Axelsson (VD) Swemet: Ett spännande bolag med stora möjligheter. Idag undervärderat på marknaden i jämförelse med andra aktörer i marknaden. Tillväxtpotential och undervärdering gör bolaget till ett intressant case.

 

Dagens Börs tackar Jan Axelsson VD på Swemet för en mycket intressant intervju och vi önskar både honom och Swemet all lycka till i framtiden!

 


Diagram: Swemet (källa: infront)