Läser in...

Imsys (AI) Q3: Arbetet framåt enligt plan

Skrivet av Per Stolt 
16 mars, 2021 13:39

 

AI-bolaget Imsys släpper idag sin kvartalsrapport över bolagets 9 första månader per den 31 januari 2021.

Imsys redovisar ökat intresse från kunder inom några av bolagets kärnområden:

  • Fordon (AI)
  • Säkerhet (AI)
  • Telekom (AI)

Aktiverat utvecklingsarbete uppgick till 4,7 mkr, medan resultatet för bolaget uppgick till -5,8 mkr.

Försäljningen uppgick till 0,24 för perioden nov 2020- jan 2021.

 

Imsys VD mear att arbetet framåt går enligt plan och att man har fått positiv feedback från en industriell partner:

”…Imsys aktiviteter har ökat väsentligt sedan årsskiftet och efter periodens utgång har Bolaget inlett samarbete inom radar, samt etablerat planer för lansering av våra lösningar och teknologi i USA och Japan.”, sade Magnus Stuart (VD) Imsys i VD ordet i den senaste rapporten som publicerades idag.

”…Vid rapporteringstillfället vet vi att Imsys teknik är väl lämpad för applikationer inom Artificiell Intelligens (AI) inom fordonsindustrin, genom utvärdering gjord med en industriell partner…”, sade Magnus Stuart (VD) Imsys i också i VD ordet i den senaste rapporten som publicerades idag.

 

 

Läs Dagens Börs, tidigare publicerade intervju (innan rapportsläppet) med Imsys VD Magnus Stuart, se länk här:

Intervjun: Magnus Stuart, VD IMSYS (AI)  
24 FEBRUARI, 2021 16:46

 

 

Om Imsys produkter och status för dessa just nu:

Imsys utvecklar design för micro-processorer som skall möjliggöra samverkan mellan tusentals kärnor, sin månadsrapport. Något som skulle innebära enorm beräkningskapacitet, vilket krävs inom AI där kraven på enorma mängder data måste processas micro-sekundsnabbt.

IM 3000
IM 3000 är en beprövad kontrollprocessor för inbäddad systemintegration i Java. Under perioden har bolaget
fått ytterligare order på IM 3000. Orderingången är lägre än jämförbar period verksamhetsåret 2019/20 främst
som en följd av att några av bolagets kunder som en följd av pandemin har lägre aktivitet.

IM 4000
IM 4000 är en vidareutveckling av IM 3000 genom tillägg av en nyutvecklad programvara som öppnar för en marknad med applikationer inom IoT. IM 4000 är avsedd för inbäddad systemintegration genom gränssnittet LLVM.  Genom arkitekturen ges unika möjligheter genom att skapa lösningar för kundspecifika applikationer. Under det tredje verksamhetskvartalet har Imsys inlett kommersiella dialoger med kunder för lansering av IM 4000.

DNN lösning (Deep Neural Network)
Imsys mikroprocessorlösning för beräkningsarbete av neurala nätverk är skalbar. Vår unika arkitektur gör det möjligt att utföra beräkningsarbete genom tusentals processorkärnor som utför beräkningsarbetet parallellt. Det är mycket få mikroprocessorföretag som erbjuder den här tekniken. I många AI applikationer med bildanalys behövs neurala nätverk. Kritiska faktorer är både hur många bilder man kan analysera per sekund och hur stor energiförbrukningen är.

 

 

Imsys (diagram källa: infrontfinance.com/ Dagens Börs)

 

Fotnot: Författaren till denna artikel har inga aktier i detta bolag.

Friskrivning: Detta är en teknisk analys och en gissning om framtiden. Ingen kan veta framtiden och denna analys skall därför inte ses som någon rekommendation att handla  aktier eller andra finansiella instrument.